คนไทยรู้ยัง: ‘มลพิษทางอากาศ’ ส่งผล ‘คนเชียงใหม่’ อายุสั้นลง 3.6 ปี

กองบรรณาธิการ TCIJ: 22 มี.ค. 2562 | อ่านแล้ว 5991 ครั้ง

ข้อมูลจาก Air Quality Life Index (AQLI) แสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ยอายุขัยของคนไทยจะสั้นลงจากที่ควรจะเป็นมากกว่า 2 ปี ผู้อยู่อาศัยใน ‘เชียงใหม่’ ชีวิตสั้นลงถึง 3.6 ปี หากเป็นไปตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ที่มาภาพ: Climate Change Data Center (CCDC)

เมื่อต้นเดือน มี.ค. 2562 ที่ผ่านมา Air Quality Life Index (AQLI) ได้ออกบทวิเคราะห์ 'Thailand Analysis: Air Pollution Cuts Lives Short by More Than Four Years in the Most Polluted Areas' ระบุว่าดัชนีคุณภาพอากาศแสดงให้เห็นว่าหากเป็นไปตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ค่าเฉลี่ยอายุขัยของคนไทยจะสั้นลงจากที่ควรจะเป็นมากกว่า 2 ปี

จากที่มีข่าวว่าผู้อาศัยในกรุงเทพฯ มีอาการไอเป็นเลือดและทรมานจากเลือดกำเดาไหลเนื่องจากระดับมลพิษทางอากาศที่สูงมาก จากการวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQLI) แสดงให้เห็นว่าจากการสัมผัสกับมลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็กเป็นเวลานานจะทำให้อายุขัยเฉลี่ยของคนไทยสั้นลงมากกว่า 2 ปี บางพื้นที่ในประเทศไทยมีอัตราที่แย่กว่านั้นมาก โดยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด มลพิษทางอากาศจำทำให้อายุสั้นลงไปจากที่ควรจะเป็นถึง 4 ปี ตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก

AQLI พบว่าในปี 2016 กว่าร้อยละ 87 ของประชากรไทย 68 ล้านคนอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีระดับมลพิษฝุ่นละอองเฉลี่ยต่อปีสูงกว่าเกณฑ์ที่ WHO กำหนด ร้อยละ 75 อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีค่ามลพิษทางอากาศสูงกว่ามาตรฐานคุณภาพทางอากาศของประเทศไทยเอง

ข้อมูลจาก AQLI ยังชี้ว่าในกรุงเทพฯ การเติบโตของอุตสาหกรรมและความหนาแน่นของยานพาหนะทำให้มลพิษเพิ่มขึ้น 23% ตั้งแต่ปี 1998 ถึง 2016 ผู้อาศัยในกรุงเทพฯ ตอนนี้จะเห็นว่าชีวิตของตนเองสั้นลง 2.4 ปี สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ผู้อยู่อาศัยจะมีชีวิตสั้นลง 3.6 ปี หากเป็นไปตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก

มลพิษทางอากาศยิ่งรุนแรงมากในแถบภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งการเผาชีวมวลทางการเกษตรและการเผาป่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยปกติ ในปี 2016 ผู้คนที่อาศัยอยู่ ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งรวมถึงเมืองที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคของเชียงใหม่ จะมีอายุขัยสั้นลงถึง 3.6 ปี หากอ้างอิงตามแนวทางของ WHO จริงๆ แล้ว อัตราอายุขัยของเชียงใหม่ยังดีกว่าจังหวัดอื่นๆ ในภาคเหนือ โดยในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด อายุขัยของประชากรจะสั้นลงถึง 4.7 ปี

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: