คนไทยรู้ยัง: คาดปี 2562 นักท่องเที่ยวจีนมาไทย 10.80-10.99 ล้านคน

ทีมข่าว TCIJ: 22 ก.พ. 2562 | อ่านแล้ว 3044 ครั้ง

ปี 2561 นักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยมีจำนวนสูงถึง 10.54 ล้านคน คาดปี 2562 นักท่องเที่ยวจีนมาไทย 10.80-10.99 ล้านคน ในเอเชียตะวันออก (ไม่รวมฮ่องกงและมาเก๊า) นักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยยังครองสัดส่วนมากที่สุดราว 37% แต่นักท่องเที่ยวจีนเที่ยวญี่ปุ่นและเวียดนามก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ที่มาภาพประกอบ: The Thaiger

เมื่อต้นเดือน ก.พ. 2562 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้เผยแพร่บทวิเคราะห์ระบุว่า จากรายงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่าในปี 2561 นับเป็นปีที่นักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยมีจำนวนสูงถึง 10.54 ล้านคนเป็นครั้งแรก เติบโต 7.4% จากปี2560 และรายได้จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยมีมูลค่า 580,699 ล้านบาท เติบโต 11.5% จากปี 2560

ทั้งนี้ ในปี 2562 ตลาดนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยมีแนวโน้มเติบโตและตลาดนักท่องเที่ยวจีนยังเป็นตลาดสำคัญอันดับหนึ่งของไทย แต่อัตราการขยายตัวของตลาดนักท่องเที่ยวจีนคงจะไม่แตะระดับสูงเท่าในอดีตที่ผ่านมา โดยประเมินว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยในปี 2562 อาจจะอยู่ที่ประมาณ 10.80-10.99 ล้านคน เติบโตประมาณ 2.5%-4.3% จากปี 2561 สำหรับการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวจีน คาดว่าจะสร้างรายได้เป็นมูลค่าประมาณ 5.98-6.09 แสนล้านบาท ขยายตัวประมาณ 3.0%-5.0% จากปี 2561

ความท้าทายจากการแข่งขันระหว่างประเทศในการดึงดูดนักท่องเที่ยวจีน

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยชี้ว่า เมื่อหลายประเทศต่างให้ความสำคัญในการทำตลาดเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน ทั้งการออกมาตรการเพื่ออำนวยความสะดวกด้านวีซ่าและการเดินทาง การออกแผนการตลาดร่วมกับพันธมิตร OTAs ของจีน เป็นต้น มีผลทำให้นักท่องเที่ยวจีนมีการกระจายการเดินทางท่องเที่ยวไปยังประเทศต่างๆ มากขึ้น โดยในบางประเทศ เช่น ประเทศเพื่อนบ้านอย่างฟิลิปปินส์ กัมพูชา หรือประเทศในภูมิภาคอื่นอย่างตุรกี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ฯลฯ แม้โดยรวมจำนวนนักท่องเที่ยวจีนไปเที่ยวประเทศเหล่านั้นยังไม่สูงนัก แต่อัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยวจีนเร่งตัวขึ้น อาทิ จำนวนนักท่องเที่ยวจีนเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศตุรกีมีจำนวนประมาณ 400,000 คนในปี 2561 เติบโตประมาณ 74% จากปีก่อนหน้า 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ระบุว่าสำหรับในแถบเอเชียตะวันออก (ไม่รวมฮ่องกงและมาเก๊า) นั้น นักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยยังครองสัดส่วนมากที่สุดราว 37% จากนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวใน 4 ประเทศ แต่นักท่องเที่ยวจีนเที่ยวญี่ปุ่นและเวียดนามก็เร่งขึ้นมาอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวเกาหลีใต้ก็เริ่มฟื้นตัวเช่นกัน สะท้อนถึงสถานการณ์การแข่งขันในตลาดนักท่องเที่ยวจีนที่เข้มข้น ตลอดจนแสดงให้เห็นว่า กลุ่มนักท่องเที่ยวจีนเป็นกลุ่มที่มีความอ่อนไหวต่อสถานการณ์ต่างๆ และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวได้ไม่ยาก ปัจจัยนี้ สร้างความท้าทายในการทำตลาดของธุรกิจท่องเที่ยวและที่เกี่ยวเนื่องของไทยให้จำเป็นต้องรักษามาตรฐานและคุณภาพการให้บริการให้ดีอยู่เสมอ

นักท่องเที่ยวจีนมีพฤติกรรมความหลากหลาย สนใจคุณภาพและประสบการณ์การท่องเที่ยวมากขึ้น

ปัจจุบัน การทำตลาดนักท่องเที่ยวจีนไม่ง่ายเหมือนที่ผ่านมา ซึ่งนอกเหนือจากปัจจัยด้านการแข่งขันแล้ว ปัจจัยสำคัญ คือ นักท่องเที่ยวจีนมีความหลายหลายมากขึ้น ทั้งพฤติกรรมความชอบ ความแตกต่างระหว่างกลุ่มช่วงอายุ (Generation) และสถานะทางสังคมของนักท่องเที่ยวจีน อีกทั้งด้วยเทคโนโลยียุคดิจิทัลที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้การตัดสินใจเลือกจุดหมายปลายทางใหม่ๆ ที่หลากหลายทำได้ง่ายและไม่จำเป็นต้องใช้เวลาในการวางแผนมากนัก ขณะที่เทรนด์นักท่องเที่ยวจีนแสวงหาการท่องเที่ยวในรูปแบบที่เป็นอิสระมากขึ้น มีการใช้เทคโนโลยีผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนในการจัดการการท่องเที่ยวที่สามารถสร้างสรรค์ประสบการณ์การมีส่วนร่วมในการสัมผัสกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของประเทศนั้นๆ (Chinese Tourist 2.0) โดยนักท่องเที่ยวจีนกลุ่มคนรุ่นใหม่ยอมจ่ายเงินเพื่อคุณภาพของการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ประเด็นเรื่องสภาพแวดล้อมอย่างภูมิอากาศ เหตุการณ์ภัยพิบัติ ความขัดแย้งระหว่างประเทศ ก็เข้ามามีอิทธิพลต่อการเลือกเดินทางท่องเที่ยวเช่นกัน ส่งผลให้การทำตลาดนักท่องเที่ยวจีนมีความซับซ้อนมากขึ้น

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยชี้ว่า เมื่อวิเคราะห์ราคาแพคเกจท่องเที่ยวผ่านทางเว็บไซต์ OTAs ของจีน พบว่า ราคาแพคเกจทัวร์ 7 วัน จากเมืองปักกิ่งและเซี่ยงไฮ้มาไทยเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ 1,890 หยวน ซึ่งสูงกว่าประเทศเวียดนามเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบแพคเกจทัวร์ประเทศญี่ปุ่น พบว่าราคาเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ 3,900 หยวน สูงกว่าราคาเฉลี่ยของไทยกว่าเท่าตัว ขณะที่สัดส่วนนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวเพิ่มจำนวนขึ้นต่อเนื่อง ศูนย์วิจัยกสิกรไทยจึงมองว่า ราคาไม่ใช่ปัจจัยสำคัญที่มีน้ำหนักต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวจีนเพียงปัจจัยเดียว แต่นักท่องเที่ยวจีนมีแนวโน้มให้ความสำคัญมากขึ้นต่อประเด็นผลิตภัณฑ์และคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งการบริการต่างๆ ซึ่งสามารถตอบสนองการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ดีได้อย่างครบครัน

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: