ไทยพร้อมส่งออก 'มะม่วงสุก' สู่สหรัฐฯ ครั้งแรกในรอบ 12 ปี

กองบรรณาธิการ TCIJ 22 ก.ย. 2562 | อ่านแล้ว 3426 ครั้ง

ไทยพร้อมส่งออก 'มะม่วงสุก' สู่สหรัฐฯ ครั้งแรกในรอบ 12 ปี

นักวิจัยไทยพัฒนาเทคโนโลยีรังสี ช่วยปลดล็อคมะม่วงน้ำดอกไม้สุกของไทย สามารถส่งออกสู่สหรัฐอเมริกาได้ในรอบ 12 ปี ที่มาภาพ: สำนักข่าวไทย

สำนักข่าวไทย รายงานเมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2562 ว่าสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BEDO) มหาวิทยาลัยนเรศวร และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ แสดงผลงานวิจัยปลดล็อคส่งออกมะม่วงไปอเมริกา ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาชาลาดพร้าว

นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่าตั้งแต่มีการเปิดตลาดผลไม้สดส่งออกไปสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2551 การส่งออกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง หลังฉายรังสีและส่งออกไปปลายทางที่สหรัฐอเมริกาประสบปัญหาด้านคุณภาพ และพบปัญหาการเกิดเส้นดำบริเวณผิวเปลือก และเกิดเนื้อสีน้ำตาล ส่วนใหญ่มักเกิดบริเวณส่วนแก้มของผล ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ทำให้ประเทศไทยไม่สามารถส่งออกผลมะม่วงสุกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาได้มายาวนาน จึงได้ศึกษาวิจัยโครงการ "การศึกษาวิจัยมะม่วงให้ได้คุณภาพมาตรฐานส่งออก" เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพหลังการฉายรังสีแกมมา จนสามารถลดความเสียหายของมะม่วง กำจัดการปนเปื้อน โรค แมลง และรักษาคุณภาพของผิวเปลือก และเนื้อผลสุกโดยการฉายรังสีแกมมา

ทำให้ผลมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองสุก มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา ไม่เกิดปัญหาผิวช้ำ และเนื้อผลสุกมีสีเหลืองทองตรงตามที่ตลาดต้องการทำให้ปี 2562 เป็นครั้งแรกในรอบ 12 ปี ที่ผู้ประกอบการไทยสามารถส่งออกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองสู่สหรัฐอเมริกาได้เป็นผลสำเร็จ เป็ฯการสร้างโอกาสและขยายตลาดของเกษตรกรสวนมะม่วง และผู้ประกอบการส่งออกไทย ด้วยตลาดของสหรับอเมริกาเป็นตลาดใหญ่ของโลกที่มีความต้องการมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองตลอดทั้งปี สร้างมูลค่าทางการตลาดให้กับผู้ผลิตและประเทศได้จำนวนมาก

ทั้งนี้ วช. เตรียมถ่ายทอดเทคโนโลยีตั้งแต่การปลูก การดูแลผลผลิต การจัดส่ง และการฉายรังสีให้กับเกษตรและผู้ประกอบการที่สนใจนำไปใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพของสินค้าให้ได้มาตรฐานการส่งออกได้มากขึ้นในอนาคต

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: