กรมโรงงานอุตสาหกรรมใช้ 'รถตรวจวัดสารมลพิษเคลื่อนที่' ทำงานเชิงรุก

กองบรรณาธิการ TCIJ 22 มิ.ย. 2562 | อ่านแล้ว 2106 ครั้ง

กรมโรงงานอุตสาหกรรมใช้ 'รถตรวจวัดสารมลพิษเคลื่อนที่' ทำงานเชิงรุก

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เดินหน้าพัฒนาระบบตรวจสอบและป้องกันโรงงานแอบปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม ล่าสุดได้รับการส่งมอบรถตรวจวัดคุณภาพอากาศเคลื่อนที่เพิ่มเป็น 4 คันทั่วประเทศ เพื่อตรวจสอบการระบายมลพิษของโรงงานไม่ให้ส่งผลกระทบชุมชน ที่มาภาพ: กรมโรงงานอุตสาหกรรม

สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ รายงานเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2562 ว่านายทองชัย ชวลิตพิเชฐ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเปิดเผยว่า กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้รับการส่งมอบรถตรวจวัดคุณภาพอากาศเคลื่อนที่เป็นคันที่ 3 จากบริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินนโยบายตรวจสอบการระบายมลพิษโรงงานเคลื่อนที่ทั่วประเทศอย่างเข้มงวดตามพื้นที่ต่างๆ เพื่อเป็นการป้องปราม และตรวจสอบไม่ให้ผู้ประกอบการโรงงานปล่อยมลพิษจนสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนและชุมชน โดยการรับมอบรถครั้งนี้ส่งผลให้มีรถตรวจวัดสารมลพิษแล้ว 4 คัน แบ่งเป็นรถตรวจวัดคุณภาพอากาศเคลื่อนที่ 3 คัน และรถตรวจวัดคุณภาพน้ำ 1 คัน

ทั้งนี้การนำรถตรวจวัดสารมลพิษเคลื่อนที่เข้ามาใช้ดำเนินการถือเป็นนโยบายการทำงานที่สอดคล้องกับการใช้เทคโนโลยี 4.0 ของรัฐบาล ในการตรวจกำกับ การแก้ไขปัญหาร้องเรียน และเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์การระบายมลพิษโรงงาน ที่มีประสิทธิภาพรวดเร็วจนสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ร้องเรียน และภาคประชาชนได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันรถตรวจวัดคุณภาพอากาศเคลื่อนที่ จำนวน 2 คัน ประจำอยู่ที่ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง และภาคใต้ จังหวัดสงขลา และรถตรวจวัดคุณภาพน้ำ จำนวน 1 คัน ประจำอยู่ที่ส่วนกลาง กรุงเทพฯ ซึ่งการปฏิบัติงานที่ผ่านมาค่อนข้างประสบผลสำเร็จอย่างมาก เช่น การเข้าตรวจสอบเหตุร้องเรียนกลิ่นจากการประกอบกิจการในพื้นที่ อ่างทอง สระบุรี การเฝ้าระวังระดับการปนเปื้อนของสารพิษในบรรยากาศในพื้นที่ระยอง งานถวายความปลอดภัยด้านมลพิษอากาศในพื้นที่ระยอง, งานสถานีตรวจวัดระดับเสียงรบกวนในพื้นที่สมุทรปราการ นอกจากนี้ยังมีงานตรวจสอบระดับการปนเปื้อนของสารพิษในบรรยากาศในพื้นที่สงขลา /งานตรวจสอบระดับก๊าซที่มีการระบายสู่บรรยากาศในกลุ่มโรงงานยางพาราพื้นที่ภาคใต้ งานเฝ้าระวังสถานการณ์มลพิษบริเวณรอบพื้นที่เขตประกอบอุตสาหกรรม งานตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งระบายออกนอกโรงงานในกลุ่มโรงงานที่ติดตั้งระบบระบบตรวจวัดมลพิษน้ำระยะไกล และงานสถานีเฝ้าระวังคุณภาพน้ำแหล่งน้ำสาธารณะ เป็นต้น

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: