พนักงานสื่อสาธารณะในเยอรมนี 3,000 คน นัดหยุดงานทั่วประเทศ

แปลและเรียบเรียงโดย พัชณีย์ คำหนัก 21 ก.ย. 2562 | อ่านแล้ว 944 ครั้ง

พนักงานสื่อสาธารณะในเยอรมนี 3,000 คน นัดหยุดงานทั่วประเทศ

พนักงานสื่อสาธารณะในเยอรมนี 3,000 คนนัดหยุดงานทั่วประเทศ ตามมติสหภาพแรงงานระหว่างการเจรจาต่อรอง ระบุหากเงื่อนไขการจ้างอ่อนแอลงอีก จะบั่นทอนความสามารถของคนทำงานสื่อสาธารณะ ที่มาภาพ: UNI Global Union

สหภาพแรงงานกระจายเสียงและแพร่ภาพทั่วโลก ซึ่งเป็นสมาชิกของเครือข่ายสหพันธ์แรงงานฝีมือภาคบริการระหว่างประเทศ (UNI Global Union) แสดงความสมานฉันท์กับเพื่อนแรงงานจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ ARD และ ZDF ที่กำลังนัดหยุดงานประท้วง

พนักงานราว 3,000 คน จากสถานีกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะของเยอรมนีเข้าร่วมประท้วงนัดหยุดงานทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2019 จากมติของสหภาพแรงงานภาคบริการแห่งเยอรมนี (Ver.di) ซึ่งเป็นตัวแทนของแรงงานภาคบริการ การหยุดงานเป็นไปเพื่อคุมเชิงกับสถานีผู้ออกอากาศแห่งชาติ สถานีกระจายเสียงฯ ระดับภูมิภาคหลายแห่งเป็นของสถานีกระจายเสียงฯ แห่งชาติ ARD เช่น สถานี WDR, SWR, MDR, SR, BR และ NDR ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจาต่อรองร่วม โดยสวมชุดดำในวันที่มีการนัดหยุดงาน

"การนัดหยุดงาน เดินขบวนในวันนี้กลายเป็นประวัติศาสตร์ของวงการกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะในเยอรมนีเลยทีเดียว พนักงานสถานี ARD, ZDF และ Deutschlandradio แสดงพลังเพื่อต่อรอง พวกเขาไม่ต้องการถูกตัดออกจากระบบการปรับปรุงค่าจ้างของภาครัฐ"  Frank Werneke รองประธานสหภาพแรงงานภาคบริการ (Ver.di) กล่าว

“การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะต้องการยืนหยัดความเป็นอิสระในการรายงานข่าวที่น่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของการเกิดสถานการณ์ความเกลียดชังและการแพร่ระบาดของข่าวหลอกและข้อเท็จ (จริง) ทางเลือก” นายแฟร็งค์กล่าว

สหภาพแรงงานภาคบริการต้องการสร้างพันธสังคมในการให้บริการสาธารณะและมีบทบาทพิเศษในระบอบประชาธิปไตยมากกว่าที่เคย สหภาพฯ เกรงว่า หากเงื่อนไขการจ้างอ่อนแอลงอีก มันจะบั่นทอนความสามารถของคนทำงานกระจายเสียงฯ ในการบรรลุภารกิจของการบริการสาธารณะ

สหภาพแรงงานภาคการสื่อสาร บันเทิง ศิลปะ และกีฬา (UNI MEI) สนับสนุนการนัดหยุดงานของสหภาพแรงงานภาคบริการ และเพื่อนร่วมงานในสถานี  ARD และ ZDF เราต่างเป็นกังวลเช่นกันว่า มีผู้นำจำนวนมากในองค์กรสาธารณะ มลรัฐและรัฐสภายอมตามแนวประชานิยม แทนที่จะยืนหยัดและปกป้องความเป็นอิสระของการกระจายเสียงฯ สาธารณะ เราขอร่วมกับสหภาพแรงงานภาคบริการ ในการเรียกร้องให้เกิดความยั่งยืนในด้านการเงินของสถานีกระจายเสียงสาธารณะ ให้มีความมั่นคงและสภาพการทำงานอย่างมีศักดิ์ศรี และมีการเจรจาต่อรองค่าตอบแทนภายใต้กรอบการเจรจาต่อรองร่วม ณ ปัจจุบัน

ที่มา

https://www.uniglobalunion.org/news/nationwide-strikes-and-actions-3-000-employees-german-public-service-broadcasting

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ