เผยปี 2562 ผู้ใช้ไฟฟ้าแบกภาระจากนโยบายส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนกว่า 51,949 ล้านบาท

กองบรรณาธิการ TCIJ 21 พ.ย. 2562 | อ่านแล้ว 1640 ครั้ง

เผยปี 2562 ผู้ใช้ไฟฟ้าแบกภาระจากนโยบายส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนกว่า 51,949 ล้านบาท

สำนักงาน กกพ. เผยปี 2562 นี้ภาระการอุดหนุนพลังงานหมุนเวียน ในรูปของ Adder และ (Feed in Tariff-FiT ) กว่า 51,949 ล้านบาท สูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยที่ประชาชนผู้ใช้ไฟเป็นผู้ช่วยจ่ายให้เฉลี่ย 28.89 สตางค์ต่อหน่วย ในขณะที่ประเมินตัวเเลขปี 2563 อยู่ที่ 50,383 ล้านบาท กระทบค่าไฟฟ้าประชาชนเฉลี่ย 27.35 สตางค์ต่อหน่วย ที่มาภาพประกอบ: Energy News Center

Energy News Center รายงานเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2562 ว่าแหล่งข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่าสำนักงาน กกพ.ได้ประเมินตัวเลขผลกระทบค่าไฟฟ้าที่มาจากพลังงานหมุนเวียน อาทิ โซลาร์เซลล์ พลังงานลม ชีวมวล ชีวภาพ สำหรับปี 2562 นี้เป็นวงเงินรวมประมาณ 51,949 ล้านบาท ซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้ โดยเป็นภาระที่ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าต้องช่วยกันจ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 28.89 สตางค์ต่อหน่วย ทั้งนี้ภาระดังกล่าวเป็นผลพวงมาจากการดำเนินนโยบายของกระทรวงพลังงานที่ให้การอุดหนุนค่าไฟฟ้าสำหรับการผลิตไฟฟ้าที่มาจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบส่วนเพิ่มค่าไฟฟ้า หรือ Adder และรูปแบบที่สะท้อนต้นทุนจริง หรือ Feed in Tariff – FiT

สำหรับตัวเลขผลกระทบค่าไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในปี 2563 คาดว่าจะมีวงเงินรวมประมาณ 50,383 ล้านบาท คิดเป็นภาระที่ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องช่วยกันจ่ายเฉลี่ยประมาณ 27.35 สตางค์ต่อหน่วย ทั้งนี้แนวโน้มผลกระทบค่าไฟฟ้าจากพลังงานหทุนเวียนที่ลดลง เนื่องจากจะไม่มีโครงการพลังงานหมุนเวียนใหม่เข้าระบบ อีกทั้งโครงการที่ผู้ประกอบการได้รับการสนับสนุนค่าไฟในรูป Adder จะทยอยหมดอายุ

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: