เผยมีการวิจัยนำร่องปลูก 'พืชกระท่อม' ที่ 'บ้านนาสาร' บ้านละ 3 ต้น ติด QR Code พบเกินทำลายทันที

กองบรรณาธิการ TCIJ 20 ธ.ค. 2562 | อ่านแล้ว 2171 ครั้ง

เผยมีการวิจัยนำร่องปลูก 'พืชกระท่อม' ที่ 'บ้านนาสาร' บ้านละ 3 ต้น ติด QR Code พบเกินทำลายทันที

เผยมีการวิจัยเปิดพื้นที่นำร่องปลูกกระท่อมไม่ผิด กม. บ้านนาสาร ป.ป.ส. อนุญาติให้ครอบครองบ้านละ 3 ต้น ใช้ธรรมนูญตำบลควบคุมให้ติด QR Code ทุกต้น ปลูกเกินทำลายทันที ป.ป.ส. ชี้แนวโน้มสูงปลดล็อคพืชกระท่อมพ้นบัญชียาเสพติด ที่มาภาพประกอบ: Wikimedia Commons

มติชนออนไลน์ รายงานเมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2562 ว่าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส) นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เปิดเผยว่าคณะกรรมการศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดพืชกระท่อมยังอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อดี-เสียของการปลดล็อคพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษประเภท 5 แต่มีแนวโน้มสูงว่าจะมีการยกเลิกซึ่งหากยกเลิกจริงก็จะต้องมีการแก้ไขกฎหมายในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข คือ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษปี 2522 ฉบับเดียว แต่ในส่วนกฎหมายของ ป.ป.ส.ไม่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมเนื่องจากร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ที่ออกมานั้นเอื้อต่อการใช้ประโยชน์จากพืชเสพติดโดยเฉพาะกระท่อมได้อยู่แล้ว

นายวีรพล ใจจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันติดตามและตรวจสอบการปลูกพืชเสพติ (สพส.) กล่าวว่าในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ป.ป.ส.ได้ทำโครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการควบคุมพืชกระท่อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในประเทศไทยในพื้นที่ ต.น้ำพุ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และทดลองวิจัยการใช้พืชกระท่อมในชีวิตประจำวัน โดยชาวบ้าน 6 หมู่บ้านได้รับอนุญาตให้มีพืชกระท่อมไว้ในครอบครอง

โดยที่ผ่านมาได้สร้างการรับรู้ ความเข้าใจในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพืชกระท่อมในวิถีชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบัน โดยปลูกในพื้นที่ควบคุมจำนวน 1,578 ต้น จาก 655 ครัวเรือนต่อมาเกิดปัญหาท่วมทำให้ต้มกระท่อมบางส่วนตายจึงเหลือแค่ 1,450 ต้น ซึ่งต้นกระท่อมทั้งหมดได้มีการขึ้นทะเบียนและจัดทำระบบคิวอาร์โค้ดเพื่อทำเป็นฐานข้อมูลไว้แล้ว ซึ่งหากมีการปลดล็อคกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดประเภท 5 ป.ป.ส.ก็จะประกาศให้พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งสามารถเสพกระท่อมได้โดยไม่ผิดกฎหมาย และสามารถใช้พืชกระท่อมในวิถีชีวิตประจำวัน เช่น เมื่อออกไปกรีดยาง หรือเคี้ยวเพื่อรักษาโรคบางชนิด

นายวีรพล กล่าวว่าสำหรับพื้นที่ดังกล่าวจะมีการจัดทำธรรมนูญตำบลเพื่อควบคุมพืชกระท่อม โดย ป.ป.ส.อนุญาตให้ชาวบ้านสามารถปลูกพืชกระท่อมได้ครอบครัวและไม่เกิน 3 ต้น ติด QR Code ทุกต้น หากปลูกเกินที่กำหนดไว้จะต้องตัดทำลายทิ้ง ไม่มีการตัดหรือปลูกใหม่ โดยจะมีคณะกรรมการออกสำรวจพืชกระท่อมทุก 3 เดือน ตามทะเบียนควบคุมพืชกระท่อม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
12 ปี จับ ‘พืชกระท่อม’ 131,363 คดี ส.ส.ใต้ตั้งข้อสังเกต ‘จับง่าย-ทำยอดคดี’ 
กฎหมายเกี่ยวกับพืชกระท่อม
'พืชกระท่อม' ได้เวลาปลดล็อค? ต่างประเทศเป็นยาควบคุม-แปรรูปขาย 
สถิติการจับกุมพืชกระท่อม 'คดี-ผู้ต้องหา-ของกลาง' ปี 2549-2559

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ