จับตา: ผู้จบ ป.ตรี ด้าน STEM 'ทำงานแล้ว-ว่างงาน-ศึกษาต่อ' 8,557 คน (สำรวจเมื่อ พ.ย. 2560-มิ.ย. 2561)

กองบรรณาธิการ TCIJ 17 ก.พ. 2562 | อ่านแล้ว 1221 ครั้ง


ข้อมูลจาก 'การสำรวจพฤติกรรมการหางานทำของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STEM)' โดยกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เผยแพร่เมื่อเดือน ก.ย. 2561 ที่ได้สำรวจผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STEM) ที่เข้ารับปริญญาบัตรระหว่างเดือน พ.ย.2560 ถึงเดือน มิ.ย. 2561 จากสถาบันการศึกษาตัวอย่างทั่วประเทศ จำนวน 29 แห่ง จำนวน 8,557 คน พบรายละเอียดจำนวนและร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STEM) จำแนกตามคณะ/สาขาวิชาและสถานภาพการทำงาน ดังต่อไปนี้

 

 

 

ที่มาภาพประกอบหน้าแรก: khaosod.co.th

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ