กศน.สุรินทร์ เตรียมนำภาษาเขมรบรรจุหลักสูตรเพื่อสื่อสารสร้างรายได้

กองบรรณาธิการ TCIJ 19 ก.ย. 2562 | อ่านแล้ว 1880 ครั้ง

กศน.สุรินทร์ เตรียมนำภาษาเขมรบรรจุหลักสูตรเพื่อสื่อสารสร้างรายได้

รมช.ศึกษาธิการ ชื่นชม กศน.สุรินทร์ จัดระบบการเรียนการสอนคุณภาพ เตรียมนำภาษาเขมรบรรจุหลักสูตรเพื่อสื่อสารสร้างรายได้ ยืนยันเพิ่มสวัสดิการรักษาพยาบาลครูเอกชนจาก 100,000 บาท เป็น 150,000 บาทต่อคนต่อปี สำเร็จมีผล 1 ม.ค.2563 ที่มาภาพประกอบ: National Geographic Society Newsroom

สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ รายงานเมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2562 ว่านางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและมอบนโยบายแก่คณะครู กศน. และครูเอกชน ที่จังหวัดสุรินทร์ ว่า ในฐานะที่กำกับดูแล ระบบการบริหารจัดการของ กศน. การศึกษาเอกชน และกิจการของลูกเสือ ขอชื่นชมการทำงานของ กศน.สุรินทร์ ในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ซึ่งประสิทธิภาพตรงนี้ถือว่าคนสุรินทร์ได้ร่วมมือร่วมใจจนทำให้เกิดการส่งเสริมการพัฒนาได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งตนมีแนวทางที่จะพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยนำภาษาถิ่นภาษาเขมรมาบูรณาการเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถสื่อสารได้ สามารถนำมาใช้ในการดำรงชีพเพื่อเพิ่มรายได้ รวมทั้งปรับปรุงสิ่งอื่นๆ เพื่อให้ กศน.สามารถจัดการเรียนการสอนให้ดีมากกว่าที่เป็นอยู่

ในส่วนของการศึกษาเอกชนเท่าที่โรงเรียนเอกชนได้นำเสนอ ยังมีปัญหาหลายอย่าง ในสิ่งที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการไป และประสบความสำเร็จ คือการเพิ่มสวัสดิการรักษาพยาบาลครูเอกชนจาก 100,000 บาทต่อคนต่อปี เป็น 150,000 บาทต่อคนต่อปี โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ม.ค. 2563 และยังรับปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไปขับเคลื่อนสู่การแก้ไขให้พี่น้องครูเอกชนมีความสุขมากขึ้น

สำหรับกิจการของลูกเสือได้มีหลักสูตรลูกเสือมัคคุเทศก์เกิดขึ้น ซึ่งจังหวัดสุรินทร์เสนอตัวเป็นชุดนำร่อง โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ตกลงทำความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกันส่งเสริมให้มีการใช้ภาษาอังกฤษมาสื่อสารให้มากขึ้น นำอัตลักษณ์ในหลักสูตรท้องถิ่นมาบูรณาการเป็นภาษาอังกฤษก่อน และอาจเป็นภาษาเขมรหรือภาษาอื่นในอาเซียน ไว้สื่อสารกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อที่จะทำให้ลูกเสือได้บำเพ็ญประโยชน์และสามารถใช้เวลาว่างสร้างเสริมและอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวต่อไป

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ