สมัครเต็มโควตาแล้ว หลักสูตรอบรม 'หมอ-เภสัช' สั่งจ่ายยากัญชา เริ่มรุ่นแรก 29-30 เม.ย. 2562

กองบรรณาธิการ TCIJ 19 เม.ย. 2562 | อ่านแล้ว 2251 ครั้ง

สมัครเต็มโควตาแล้ว หลักสูตรอบรม 'หมอ-เภสัช' สั่งจ่ายยากัญชา เริ่มรุ่นแรก 29-30 เม.ย. 2562

สมัครอบรม "หมอ-เภสัช" สั่งจ่ายยากัญชารุ่นแรกเต็มโควตา 200 คนแล้ว เริ่มอบรมจริงวันที่ 29-30 เม.ย. 2562 นี้ จัดทดสอบหลังอบรม หากผ่านที่ได้ใบประกาศนียบัตร ยื่นเป็นผู้สั่งจ่ายยากับ อย.ได้ เผยจัดอบรมอีกเดือนละครั้งถึง ก.ย. 2562 ที่มาภาพประกอบ: Newshub

ผู้จัดการออนไลน์ รายงานเมื่อวันที่ 16 เม.ย. 2562 ว่านพ.อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กล่าวถึงการจัดหลักสูตรการอบรม “การใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์” ว่าคณะกรรมการพิจารณาและรับรองหลักสูตรการนำกัญชามาใช้ทางการแพทย์ ซึ่งมี นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธาน และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการพิจารณารับรองหลักสูตรอบรมการใช้กัญชาทางการแพทย์ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร โดยจะจัดอบรมรุ่นแรกวันที่ 29-30 เม.ย. 2562 ที่โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต โดยมีการรับสมัครไปเมื่อวันที่ 11 เม.ย. ที่ผ่านมา

นพ.อรรถสิทธิ์ กล่าวว่า เนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์ที่จะสั่งจ่ายสารสกัดกัญชาได้นั้น จะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) หรือหลักสูตรที่ สธ.รับรอง ดังนั้น หลักสูตรดังกล่าวทีเป็นหลักสูตรรุ่นแรกจึงมีผู้สนใจสมัครเข้ามาเป็นจำนวนมาก ซึ่งรุ่นแรกนี้เรารับจำนวน 200 คน ล่าสุดคือสมัครครบเต็มโควตาแล้ว อย่างไรก็ตาม จะมีการจัดอบรมทุกเดือนจนสิ้นปีงบประมาณ 2562 หรือถึง ก.ย. 2562 หรือรวมแล้วจัดได้ประมาณ 6 ครั้ง ส่วนปีงบประมาณหน้าก็อาจจะดูตามความเหมาะสมและดูปริมารความต้องการในการอบรมด้วย

นพ.อรรถสิทธิ์ กล่าวว่า สำหรับหัวข้อเรื่องในการอบรม มีหลากหลาย หลักๆ จะเป็นเรื่องของนโยบายการนำกัญชามาใช้ทางการแพทย์ ความเข้าใจพื้นฐานของกัญชา สายพันธุ์กัญชา การออกฤทธิ์ของกัญชา ระบบร่างกายที่ตอบรับต่อสารสกัดกัญชา โรคที่จะใช้ว่าใช้ในโรคไหนได้บ้าง การดูแลผู้ป่วย โรคไหนควบคุมอาการได้ การเฝ้าระวังที่อาจมีการเสพติดกัญชา หรือนำกัญชามาใช้ทางที่ผิด การให้คำปรึกษาป้องกันการติดกัญชา เรื่องกฎหมาย รวมถึงรูปแบบกัญชารูปแบบต่างๆ ทั้งนี้ หลังการอบรมจะมีการทดสอบ หากผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนดก็จะได้รับประกาศนียบัตร เพื่อนำไปประกอบในการขออนุญาตกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่สั่งจ่ายสารสกัดกัญชาได้

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: