6 เดือนแรกปี 2562 มีรถจดทะเบียนใหม่ 1,615,524 คัน

กองบรรณาธิการ TCIJ 18 ก.ค. 2562 | อ่านแล้ว 2286 ครั้ง

6 เดือนแรกปี 2562 มีรถจดทะเบียนใหม่ 1,615,524 คัน

กรมการขนส่งทางบกเผย 6 เดือนแรกปี 2562 มีรถจดทะเบียนใหม่ 1,615,524 คัน จักรยานยานยนต์มากที่สุด 971,761 คัน

สำนักข่าวไทย รายงานเมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2562 ว่านางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงสถิติรถจดทะเบียนใหม่ทั่วประเทศ 6 เดือนแรกของปี 2562 (ม.ค.-มิ.ย.) พบว่ามีผู้นำรถใหม่ป้ายแดงมาจดทะเบียน 1,615,524 คัน ใกล้เคียงกับสถิติในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 แบ่งเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน 405,203 คัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 8 ขณะที่รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล 149,985 คัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 6 ส่วนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน 8,573 คัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 1 ส่วนรถจักรยานยนต์ที่มีสถิติการจดทะเบียนสูงสุดในครึ่งปีแรกของปี 2562 จำนวน 971,761 คันนั้น พบว่าลดลงร้อยละ 4 เมื่อเทียบจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน รถโดยสาร 5,798 คัน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 6 ส่วนรถบรรทุก 33,885 คัน ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 3

ทั้งนี้ จากจำนวนการจดทะเบียนรถใหม่ป้ายแดงช่วง 6 เดือนแรก ส่งผลให้จำนวนรถจดทะเบียนสะสมทั่วประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 40,190,328 คัน โดยรถจักรยานยนต์มีจำนวนสูงสุด 21,051,977คัน รองลงมา คือ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน 9,713,980 คัน รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล 6,707,781 คัน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน 422,741 คัน ส่วนรถโดยสาร 163,983 คัน และรถบรรทุก 1,135,534 คัน เป็นต้น

นางจันทิรา กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอความร่วมมือผู้จำหน่ายรถอำนวยความสะดวกในการเตรียมเอกสารดำเนินการจดทะเบียนรถ รวมถึงให้คำแนะนำผู้ซื้อรถเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้ป้ายแดงได้เป็นการชั่วคราวไม่เกิน 30 วัน นับจากวันรับรถ ระหว่างรอการจดทะเบียนรถเท่านั้น โดยต้องใช้ควบคู่กับสมุดคู่มือประจำรถที่ออกโดยกรมการขนส่งทางบก และผู้จำหน่ายรถต้องระบุวันที่ผู้ซื้อรับรถให้ชัดเจนเพื่อเป็นหลักฐานตรวจสอบการใช้ป้ายแดง หากพบผู้ฝ่าฝืนใช้รถป้ายแดงเกินระยะเวลาที่กำหนด มีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 6 ฐานใช้รถที่ยังไม่จดทะเบียน มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท จึงขอให้เจ้าของรถดำเนินการจดทะเบียนรถใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อไม่ต้องใช้รถป้ายแดงซึ่งอาจเป็นปัญหาในการติดตามตรวจสอบกรณีรถสูญหาย และเพื่อความสะดวกปลอดภัยในการใช้งานต่อไป

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ