ฟิลิปปินส์ผ่านกม.คุกคามทางเพศ 'ผู้หญิง-LGBT' ที่สาธารณะ โทษจำคุกปรับสูงสุด 3 แสนบาท

กองบรรณาธิการ TCIJ: 18 ก.ค. 2562 | อ่านแล้ว 1517 ครั้ง

ฟิลิปปินส์ผ่านกม.คุกคามทางเพศ 'ผู้หญิง-LGBT' ที่สาธารณะ โทษจำคุกปรับสูงสุด 3 แสนบาท

โรดิโด ดูเตอร์เต ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ ลงนามประกาศใช้ร่างกฎหมายความปลอดภัยบนท้องถนนและสถานที่สาธารณะ (Safe Streets and Public Spaces Act) เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา และได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการในสัปดาห์นี้ กฎหมายดังกล่าวว่าด้วยการลงโทษการผิวปาก การแซว และการกระทำอื่นๆ ที่ถือเป็นการล่วงละเมิดทางเพศบนท้องถนนต่อผู้หญิง และคนข้ามเพศ (LGBTQ)

กฎหมายฉบับนี้ระบุโทษสถานหนักสำหรับการกระทำหรือวาจาล่วงละเมิดทางเพศใดๆ ก็ตามที่ได้รับการยินยอมต่อบุคคลใดก็ตามในที่สาธารณะ เช่น การผิวปาก การแซวและพฤติกรรมอันไม่พึงปรารถนาอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นทางวาจาหรือทางกาย ซึ่งคุกคามพื้นที่ส่วนบุคคลและความปลอดภัยทางกายภาพ นอกจากนี้ กฎหมายยังระบุว่าผู้ใดที่ทำการละเมิดหรือคุกคามทางเพศบนโลกออนไลน์จะถูกลงโทษด้วยเช่นกัน

การละเมิดกฎหมายมีโทษสถานหนักคือจำคุก หรือปรับตั้งแต่ 100,000-500,000 เปโซ (ราว 60,000-300,000 บาท) หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากผู้กระทำผิดเป็นนิติบุคคล จะถูกระงับใบอนุญาตขององค์กรหรือผู้รับสิทธิในการดำเนินกิจการ และเจ้าหน้าที่ขององค์กรนั้นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ เช่น ในกรณีที่เป็นสื่อสิ่ง บรรณาธิการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 

ที่มาข่าวและภาพประกอบ: Rappler, 18/07/2019

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ