17 ส.ค. 'วันแรงงานองค์กรไม่แสวงกำไร' แนะรวมตัว 'ตั้งสหภาพแรงงาน' แก้ปัญหา 'Burnout'

แปลและเรียบเรียงโดย พัชณีย์ คำหนัก | 17 ส.ค. 2562 | อ่านแล้ว 1066 ครั้ง

17 ส.ค. 'วันแรงงานองค์กรไม่แสวงกำไร' แนะรวมตัว 'ตั้งสหภาพแรงงาน' แก้ปัญหา 'Burnout'

17 ส.ค. เป็นวันไม่แสวงหากำไรแห่งชาติ (National Nonprofit Day) ในสหรัฐอเมริกา องค์กรไม่แสวงหากำไรทั่วประเทศจะเฉลิมฉลองเพื่อยกย่องการทำงานที่เกิดจากแรงงานที่ไม่แสวงหากำไรหลายล้านคน พวกเขามีสิทธิมีเสียงในที่ทำงาน แนะการรวมกลุ่มกันเป็นมากกว่าสัญญาข้อตกลง แม้สหภาพแรงงานจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาทั้งหมด แต่มันสร้างพิมพ์เขียวเพื่อแก้ปัญหาการจ้างงานได้ ย้ำคำตอบของโรคหมดไฟจากการทำงาน (Burnout) ไม่ใช่ 'การดูแลตนเอง' แต่คือการจัดตั้งสหภาพแรงงาน ที่มาภาพประกอบ: rawpixel (Pixabay License)

เช้าวันจันทร์ เสียงนาฬิกาปลุกของคุณก็ดังขึ้น พอคุณตื่น ความหวาดกลัวที่จะไปทำงานก็เริ่มคืบคลานเข้ามา คุณกำลังอ่อนล้า เครียด ได้ค่าตอบแทนต่ำและไม่พอใจ เรื่องพวกนี้คุณไม่สามารถแก้ไขมันด้วยกาแฟ เพราะคุณกำลังหมดไฟจากการทำงาน

ไม่นานมานี้ องค์การอนามัยโลกได้บรรจุโรคหมดไฟในการทำงาน ซึ่งถือว่าเป็นการวินิจฉัยที่ถูกต้องตามคู่มือขององค์การ ซึ่งเป็นแนวทางให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญใช้วินิจฉัยโรค ลักษณะของโรคหมดไฟมีตัวชี้วัด 3 ประการคือ 1) รู้สึกอ่อนเพลียมาก 2) จิตใจเหินห่างจากงาน หรือปฏิเสธงาน และ 3) ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง

ดังนั้น สิ่งที่จะจัดการกับภาวะหมดไฟเหนื่อยล้าในการทำงาน คือ “การดูแลตนเอง” ซึ่งได้รับอิทธิพลจากสื่อสังคมออนไลน์ว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดในการฟื้นฟูสุขภาพจิตของคุณ ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใด แน่นอนว่าอาหารเพื่อสุขภาพ การออกกำลังกายและการนอนหลับเป็นวิธีสำคัญในการจัดการกับความเครียดและเราทุกคนสามารถใช้ประโยชน์มากขึ้น แต่การกินสลัดจะไม่แก้ปัญหาเชิงระบบในที่ทำงานของคุณและจะไม่สามารถสื่อถึงความต้องการของคุณในเรื่องงาน หรือการขอขึ้นเงินเดือน

หากคุณทำงานที่องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร คุณอาจคุ้นเคยกับความเหนื่อยล้าในที่ทำงาน องค์กรไม่แสวงหากำไรมักขึ้นชื่อในเรื่องการมีทรัพยากรไม่เพียงพอหรือขาดทรัพยากร คนทำงานจึงต้องสวมหมวกหลายใบเพื่อสนับสนุนงานขององค์กร ทำให้เกิดความเครียด และอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตและร่างกายของพวกเขา

จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะแก้ไขปัญหาที่ทำงานเหล่านี้อย่างแท้จริง ทางออกหนึ่งที่ชัดเจนและทำได้ทันที คือการเข้าร่วมสหภาพแรงงาน

การจัดตั้งสหภาพแรงงาน หมายความว่า คุณและเพื่อนร่วมงานของคุณทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาในที่ทำงาน และเจรจาต่อรองหาแนวทางแก้ไขปัญหากับฝ่ายบริหาร ไม่ว่าจะหมายถึงการต่อรองเพื่อขึ้นเงินเดือน เพิ่มเวลาพักร้อน สวัสดิการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้นหรือกำหนดภาระงานที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งผลของการเจรจาต่อรองมีสภาพบังคับใช้ตามกฎหมาย ไม่เหมือนกับคู่มือพนักงาน เพราะเมื่อคุณมีข้อตกลงของสหภาพแรงงาน ฝ่ายบริหารจะไม่สามารถตัดค่าจ้างหรือประโยชน์หรือไล่คุณออกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คนทำงานในองค์กรต่าง ๆ เช่น ศูนย์ความก้าวหน้าของอเมริกา ชุมชนการเปลี่ยนแปลง และสถาบันนโยบายเศรษฐกิจได้จัดตั้งสหภาพแรงงานลูกจ้างวิชาชีพที่ไม่แสวงหากำไร เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงในที่ทำงาน เมื่อเร็ว ๆ นี้ พนักงานที่พิพิธภัณฑ์ New Museum และสถาบันดนตรีบรู๊คลินในนิวยอร์กได้รวมกลุ่มกับองค์กรแรงงาน United Auto Workers ส่วนองค์กรไม่แสวงหากำไรอื่น ๆ เช่น พนักงานของ ALIGN New York ได้รวมกลุ่มกับพนักงานการสื่อสารของอเมริกา งานไม่แสวงหากำไรในภาคเอกชนนี้กำลังเติบโตในประเทศสหรัฐอเมริกา และคนทำงานกำลังเรียกร้องศักดิ์ศรีที่พวกเขาสมควรได้รับมากขึ้น

สืบจากงานวิจัยขององค์กร Tech Impact เหตุผลสำคัญที่ทำให้คนทำงานในองค์กรไม่แสวงหากำไรต้องลาออก สามเหตุผลแรก คือ ได้รับค่าจ้างต่ำ ขาดโอกาสในการเลื่อนตำแหน่งและปริมาณงานมากเกินไป การเข้าร่วมสหภาพแรงงานสามารถช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ งานวิจัยยังสะท้อนว่า ค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นนำไปสู่การลดจำนวนพนักงานที่ออกจากงาน ซึ่งเป็นผลดีต่อทั้งพนักงานและองค์กรของพวกเขา คนทำงานที่ไม่แสวงหากำไรที่เข้าร่วมสหภาพแรงงานได้เจรจาต่อรองในเรื่องชั่วโมงทำงาน การเบิกจ่ายค่าเล่าเรียน ค่าเดินทาง การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรที่ได้รับค่าจ้างและการพัฒนาอาชีพ ทั้งหมดนี้ช่วยให้คนอยู่กับองค์กรได้นานขึ้นและพอใจกับงานมากขึ้น นอกจากนี้ การมีสหภาพแรงงานช่วยลดช่องว่างเรื่องค่าจ้างที่มาจากการเลือกปฏิบัติทางเพศและเชื้อชาติและสร้างเครื่องมือในการต่อต้านการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ

วันที่ 17 ส.ค. เป็นวันไม่แสวงหากำไรแห่งชาติ (National Nonprofit Day) องค์กรไม่แสวงหากำไรทั่วประเทศจะเฉลิมฉลองเพื่อยกย่องการทำงานที่เกิดจากแรงงานที่ไม่แสวงหากำไรหลายล้านคน พวกเขาทำงานหลายชั่วโมงมากกว่างานอื่นๆ ในภาคเอกชน คนงานที่ไม่แสวงหากำไรส่วนใหญ่รู้ดีว่าพวกเขาจะไม่ร่ำรวยด้วยอาชีพนี้ แต่พวกเขามีสิทธิมีเสียงในที่ทำงาน สถานที่ทำงานที่มีสหภาพแรงงานจะมีการปฏิบัติต่อคนทำงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม แต่การรวมกลุ่มกันเป็นมากกว่าสัญญาข้อตกลง เพราะมันคือระบบการปรับปรุงชีวิตการทำงานของคุณ แม้สหภาพแรงงานจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาทั้งหมดของคุณได้ แต่มันสร้างพิมพ์เขียวเพื่อแก้ปัญหา

การต่อสู้กับภาวะหมดไฟในการทำงานนั้นไม่ใช่การดูแลตนเอง มันคือการร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานของคุณเพื่อสร้างอำนาจการต่อรองร่วมในที่ทำงานต่างหาก


ที่มา:
http://inthesetimes.com/working/entry/22017/burn-out-work-self-care-union-national-nonprofit

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ