เผยนำเข้า 'เกลือ' จากต่างประเทศ กก.ไม่ถึง 1 บาท ทำเกลือในประเทศขายไม่ออก

กองบรรณาธิการ TCIJ 17 ธ.ค. 2562 | อ่านแล้ว 8547 ครั้ง

เผยนำเข้า 'เกลือ' จากต่างประเทศ กก.ไม่ถึง 1 บาท ทำเกลือในประเทศขายไม่ออก

คณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยเผยมีการนำเข้าเกลือต่างประเทศจำนวนมากราคา กก.ละไม่ถึง 1 บาท ต่ำกว่าราคาต้นทุนในประเทศ ทำให้เกลือทะเลในประเทศขายไม่ออก ค้างสต๊อกอยู่ในยุ้งฉางกว่า 25,000 ตัน เกษตรกรชาวนาเกลือขาดเงินทุนหมุมเวียนและไม่มียุ้งฉางรองรับเพียงพอ จับตาเกลือฤดูใหม่เริ่มทยอยเก็บตั้งแต่ปลายเดือน ธ.ค. 2562-พ.ค. 2563 อีกเกือบ 1 ล้านตัน ที่มาภาพประกอบ: wikipedia.org

เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ รายงานเมื่อวันที่ 10 ธ.ค. 2562 ว่านายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย เผยว่า ปัญหาหลักเกิดจากมีการนำเข้าเกลือต่างประเทศจำนวนมากราคาไม่ถึง 1 บาทต่อ กก. ซึ่งต่ำกว่าราคาต้นทุนของเกษตรกรในประเทศ ทั้งที่มีค่าขนส่งข้ามน้ำข้ามทะเลมาทำให้เกลือทะเลในประเทศขายไม่ออกค้างสต๊อกอยู่ในยุ้งฉางกว่า 25,000 ตัน เกษตรกรชาวนาเกลือขาดเงินทุนหมุมเวียนและไม่มียุ้งฉางรองรับเพียงพอยิ่งกว่านั้นจะมีเกลือฤดูใหม่เริ่มทยอยเก็บตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมนี้ถึงเดือนพฤษภาคมปีหน้าอีกเกือบ 1 ล้านตัน

ทางกระทรวงได้กำหนด 5 มาตรการเพื่อช่วยเหลือชาวนาเกลือ 1.มาตรการเร่งระบายเกลือค้างสต็อค 2.มาตรการจำนำเกลือในยุ้งฉาง 3.มาตรการสินเชื่อเพื่อซ่อมเสริมสร้างยุ้งฉางและพัฒนาการผลิต 4.มาตรการแก้ไขกฎระเบียบเพื่อการค้าที่เป็นธรรม 5.มาตรการส่งเสริมการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกลือทะเล

นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ยังมีมติให้ผู้แทนจากกระทรวงพาณิชย์ฯ และกรมศุลการกรซึ่งเป็นกรรมการเร่งหามาตรการและแก้ไขกฏระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการนำเข้าและราคาเกลือต่างประเทศเพื่อให้เกิดการค้าที่เป็นธรรม (Fair Trade) แก่เกษตรกรชาวนาเกลือโดยเร็ว

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: