ปีงบประมาณ 2562 รัฐวิสาหกิจนำส่งรายได้ 169,159 ล้านบาท สูงกว่าเป้า 1,159 ล้านบาท

กองบรรณาธิการ TCIJ 17 ต.ค. 2562 | อ่านแล้ว 1532 ครั้ง

ปีงบประมาณ 2562 รัฐวิสาหกิจนำส่งรายได้ 169,159 ล้านบาท สูงกว่าเป้า 1,159 ล้านบาท

ณ สิ้นปีงบประมาณ 2562 สคร.สามารถจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 50 รวมจำนวน 169,159 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายเงินนำส่งรายได้แผ่นดินตามเอกสารงบประมาณที่ 168,000 ล้านบาท จำนวน 1,159 ล้านบาท

ช่วงเดือน ต.ค. 2562 เว็บไซต์สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล รายงานว่านายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ 2562 (ต.ค. 2561 – ก.ย. 2562) สคร. สามารถจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 50 (กิจการฯ) รวมจำนวน 169,159 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายเงินนำส่งรายได้แผ่นดินตามเอกสารงบประมาณที่ 168,000 ล้านบาท จำนวน 1,159 ล้านบาท

นายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการ สคร. กล่าวเพิ่มเติมว่า โดยภาพรวมในปี 2562 รัฐวิสาหกิจมีการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ มุ่งตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในด้านต่างๆ ส่งผลให้รัฐวิสาหกิจมีผลประกอบการที่ดีขึ้น ทำให้รัฐสามารถจัดเก็บรายได้แผ่นดินได้ตามเป้าหมาย โดยรัฐวิสาหกิจที่มีรายได้นำส่งสูงสุด 10 อันดับแรก นำส่งรายได้แผ่นดินคิดเป็นร้อยละ 88 ของเงินนำส่งรายได้ทั้งหมด โดยสรุปได้ดังนี้

1. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 41,916 ล้านบาท 2. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 29,198 ล้านบาท 3. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 18,924 ล้านบาท 4. ธนาคารออมสิน 16,538 ล้านบาท 5. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 10,903 ล้านบาท 6. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 10,500 ล้านบาท 7. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 5,646 ล้านบาท 8. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5,582 ล้านบาท 9. การไฟฟ้านครหลวง 5,500 ล้านบาท 10. การท่าเรือแห่งประเทศไทย 4,760 ล้านบาท 11. อื่นๆ 19,692 ล้านบาท รวม 169,159 ล้านบาท

ผู้อำนวยการ สคร. กล่าวสรุปว่า ในปีงบประมาณ 2563 สคร. มีเป้าหมายการจัดเก็บรายได้นำส่งจากรัฐวิสาหกิจและกิจการฯ จำนวน 188,800 ล้านบาท โดย สคร. จะยังคงให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้แผ่นดินและสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น เพื่อให้การจัดเก็บรายได้แผ่นดิน เป็นเครื่องมือในการรักษาเสถียรภาพทางการคลังให้แก่ประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ