7 วันอันตรายสงกรานต์ 2562 วันที่ 5 (15 เม.ย.) รวมอุบัติเหตุ 2,702 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 297 ราย

กองบรรณาธิการ TCIJ 16 เม.ย. 2562 | อ่านแล้ว 701 ครั้ง

7 วันอันตรายสงกรานต์ 2562 วันที่ 5 (15 เม.ย.) รวมอุบัติเหตุ 2,702 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 297 ราย

สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 รวม 5 วัน (11-15 เม.ย.) เกิดอุบัติเหตุ 2,702 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 297 คน ผู้บาดเจ็บ 2,807 คน ดื่มแล้วขับ ขับรถเร็ว สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ

16 เม.ย. 2562 ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนเมื่อวันที่ 15 เม.ย.ที่ผ่านมา เกิดอุบัติเหตุ 472 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 54 คน ผู้บาดเจ็บ 494 คน

สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ดื่มแล้วขับ ร้อยละ 40.68 ขับรถเร็ว ร้อยละ 27.54

ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 78.85

จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ รวม 26 ครั้ง

จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ ขอนแก่น เชียงใหม่ พิษณุโลก มหาสารคาม อุบลราชธานี จังหวัดละ 3 คน

จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ จ.เชียงใหม่ 27 คน

ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุดอยู่ในช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป

ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ เวลา 16.01-20.00 น.

ทั้งนี้ได้ตั้งจุดตรวจหลัก 2,040 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 65,308 คน เรียกตรวจยานพาหนะ 1,092,735 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดี รวม 235,838 คน มีความผิดฐานไม่สวมหมวกนิรภัย 64,926 คน ไม่มีใบขับขี่ 57,452 คน

รวมอุบัติเหตุทางถนนสะสม 5 วัน คือวันที่ 11-15 เม.ย. 2562 เกิดอุบัติเหตุ 2,702 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 297 คน และบาดเจ็บ 2,807 คน โดยจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตมี 8 จังหวัด ส่วนจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ 104 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ อุดรธานี 14 คน จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ 104 คน

นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่าวันนี้เป็นวันหยุดสุดท้ายของเทศกาลสงกรานต์ คาดว่าจะมีปริมาณรถหนาแน่น โดยเฉพาะเส้นทางหลักจากภูมิภาคต่างๆ ที่มุ่งเข้าสู่กรุงเทพฯ โดยได้เน้นย้ำให้จังหวัดเพิ่มความเข้มข้นการปฏิบัติงาน ประจำจุดตรวจบนเส้นทางสายหลัก เส้นทางสายรอง โดยเพิ่มความถี่ในการการเรียกตรวจ โดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะทั้งประจำทางและไม่ประจำทาง รถกระบะที่บรรทุกผู้โดยสารท้ายกระบะ

ส่วนของการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรได้ประสานให้เปิดช่องทางพิเศษและจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตลอดเส้นทาง โดยเฉพาะบริเวณจุดตัดเส้นทางสายหลักสายรองที่มีการจราจรหนาแน่น กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินประชาชนสามารถแจ้งเหตุได้ทางสายด่วน 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ