รัฐสภามาเลเซียไฟเขียวลดอายุผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจาก 21 เหลือ 18 ปี

กองบรรณาธิการ TCIJ: 16 ก.ค. 2562 | อ่านแล้ว 1317 ครั้ง

รัฐสภามาเลเซียไฟเขียวลดอายุผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจาก 21 เหลือ 18 ปี

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาเลเซีย ลงมติเห็นชอบให้ลดเกณฑ์อายุผู้มีสิทธิเลือกตั้งจาก 21 ปี มาอยู่ที่ 18 ปี ด้วยเห็นว่าจะทำให้คนรุ่นใหม่มาเลเซียมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นหลายล้านคน โดยการเปลี่ยนแปลงนี้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลที่อยากปฏิรูปสังคมมาเลเซียให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตามยังต้องมีการอภิปรายและผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภาก่อนจึงจะมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย 

นายกรัฐมนตรีมหาเธร์ โมฮัมหมัด ในวัย 94 ปี เผยต่อสภาผู้แทนรษฎรก่อนการลงมติร่างกฎหมายว่า คนรุ่นใหม่ในมาเลเซียตื่นตัวเรื่องการเมืองมากกว่าในอดีต เราจำเป็นจะต้องเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เหล่านี้ กฎหมายฉบับนี้จะทำให้พวกเขามีโอกาส พื้นที่ และเสียงในการออกแบบประชาธิปไตยของประเทศผ่านการเลือกตั้ง

นอกจากนีเ หากร่างกฎหมายดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกวุฒิสภา ในการเลือกตั้งครั้งหน้าจะมีประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งเพิ่มขึ้นถึง 7.8 ล้านคนภายในปี 2566 ซึ่งะจะทำให้จำนวนผู้ออกเสียงทั้งประเทศรวมเป็น 22.7 ล้านคน

ที่มาข่าวและภาพประกอบ: Malay Mail, 16/07/2019

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ