'ครูอาชีวะเอกชน' ตัดพ้อสวัสดิการย่ำแย่

กองบรรณาธิการ TCIJ 15 ต.ค. 2562 | อ่านแล้ว 1188 ครั้ง

'ครูอาชีวะเอกชน' ตัดพ้อสวัสดิการย่ำแย่

'ครูอาชีวะเอกชน' ตัดพ้อเงินเดือนไม่มีการปรับเพิ่มมา 4 ปีแล้ว สวัสดิการย่ำแย่ วอนผู้บริหารรัฐบาลได้หันมาดูแลสร้างขวัญกำลังใจด้วย ที่มาภาพประกอบ: สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น รายงานเมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2562 ว่า ดร.อดิศร สินประสงค์ นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมป์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี กล่าวเรียกร้องรัฐบาลว่าการศึกษาอาชีวะเอกชน ได้ถูกคำสั่งมาตรา 44 ฉบับที่ 8/2559 ให้ย้ายจากสังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือ สช. มาอยู่สำนักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษา หรือ สอศ. ปัจจุบัน 3 ปี 8 เดือน เหมือนเราถูกดึงออกจากฝั่ง แต่ตอนนี้ยังมองไม่เห็นฝั่งว่าเราจะไปอยู่ไหน ยังไม่มีกฎหมายรองรับ ทำให้การทำงานยังติดขัดหลายเรื่องหากเป็นไปได้ควรยก พ.ร.บ.การศึกษาอาชีวะเอกชน เป็นการเฉพาะหรือเป็นกฎกระทรวง ที่ทำหน้าที่บริหารงานอาชีวะเอกชนใน สอศ. เรื่องที่สองความเสมอภาค ความเท่าเทียมของเด็กอาชีวะศึกษาเอกชน ในการจัดการเรียน การสอนในทุกๆ หลักสูตร ที่อาชีวะศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได้ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น ปวช. ปวส. หลักสูตรระยะสั้น ทวิภาคี ถึงระดับปริญญาตรี แต่ทุกวันนี้อาชีวะศึกษาเอกชน เปิดสอนได้เพียง 2-3 หลักสูตร

“และเรื่องสุดท้ายเรื่องเงินเดือนครูอาชีวะเอกชนที่ยังไม่มีการปรับเพิ่มมา 4 ปี แล้ว เป็นการตัดทอนขวัญกำลังใจของครูอย่างมาก นอกจากเรื่องเงินเดือนแล้วยังมีเรื่องของสวัสดิการครูอาชีวะเอกชนทั่วประเทศที่ได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลจำกัดวงเงิน 100,000 บาท ต่อคนต่อปี เมื่อไปใช้สิทธิ์ต้องสำรองจ่ายก่อนเบิกทีหลัง ส่วนกองทุนประกันสังคมไม่ต้องจ่ายก่อนและการรักษาแต่ละโรคไม่จำกัดวงเงิน ครูเอกชนหลายคนที่เป็นโรคเรื้อรัง โรคร้ายแรง เลือกที่จะลาออกเพื่อจะไปใช้สิทธิ์ที่ดีกว่า ส่วนตัวผมจึงเปรียบเทียบเสมอว่าครูอาชีวะศึกษาเอกชนมีสวัสดิการต่ำกว่าแรงงานต่างด้าว จึงฝากผู้บริหารรัฐบาลได้หันมาดูแลสร้างขวัญกำลังใจด้วย” ดร.อดิศร กล่าว

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: