กยท.จำกัดใช้ 3 สารเคมีอันตราย 'พาราควอต-ไกลโฟเซต-คลอร์ไพริฟอส' ในสวนยางพารา

กองบรรณาธิการ TCIJ 15 มิ.ย. 2562 | อ่านแล้ว 2111 ครั้ง

กยท.จำกัดใช้ 3 สารเคมีอันตราย 'พาราควอต-ไกลโฟเซต-คลอร์ไพริฟอส' ในสวนยางพารา

การการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) สนองนโยบายกระทรวงเกษตรฯ ป้องชาวสวนยาง จำกัดใช้ 3 สารวัตถุอันตราย 'พาราควอต-ไกลโฟเซต-คลอร์ไพริฟอส' เร่งต่อยอดอบรมเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนชาวสวนยางเกือบแสนคน ที่มาภาพ: สำนักข่าวไทย

สำนักข่าวไทย รายงานเมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2562 ว่านายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ด้านธุรกิจและปฏิบัติการ เปิดเผยว่าตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายควบคุมการใช้ 3 สารวัตถุอันตรายที่ใช้ในการเกษตรกรรม ประกอบด้วย พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ซึ่งเป็นสารเคมีที่เกษตรกรนิยมใช้ แต่มีผลกระทบเรื่องการตกค้างของสารเคมีที่ส่งผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น กยท.ในฐานะองค์กรกลางที่ดูแลการบริหารจัดการยางพารา จึงบูรณาการร่วมกับกรมวิชาการเกษตร ส่งเจ้าหน้าที่ กยท. 175 คน เข้าอบรมหลักสูตร “ฝึกอบรมวิทยากร (ครู ข) เรื่อง การใช้วัตถุอันตรายพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส” เพื่อจะได้เป็นวิทยากรที่มีความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัตินำไปขยายผลอบรมเกษตรกรชาวสวนยางกลุ่มเป้าหมายอีกเกือบ 100,000 คน ในการใช้วัตถุอันตรายดังกล่าวอย่างถูกต้องและปลอดภัย รวมถึงช่วยลดการใช้ทั้ง 3 สารในประเทศไทยให้น้อยลง เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

นายณกรณ์ กล่าวว่า กยท.ได้รับเป้าหมายอบรมชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางกับ กยท. และมีสวนยางพาราอายุไม่เกิน 5 ปี 90,000 คน ให้เสร็จภายในเดือน ก.ย. 2562 ซึ่งเกษตรกรชาวสวนยางยังมีความจำเป็นต้องใช้วัตถุอันตรายทั้งพาราควอตไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส สำหรับอาชีพการทำสวนยางและการเกษตรอื่น และต่อไปการซื้อสารเคมีทั้ง 3 ชนิด เกษตรกรชาวสวนยางจะต้องแสดงหลักฐานการผ่านการฝึกอบรมและหรือผ่านการทดสอบการใช้วัตถุอันตรายจาก กยท. รวมถึงซื้อจากร้านค้าที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายเท่านั้น ทั้งนี้จะสนองตอบต่อมาตรการจำกัดการใช้วัตถุอันตรายทั้ง 3 ชนิด เพื่อประโยชน์ในการควบคุม ป้องกัน บรรเทา และระวังอันตรายที่จะเกิดกับเกษตรกรชาวสวนยาง สัตว์ที่เลี้ยง พืชอื่น รวมถึงสิ่งแวดล้อมด้วย

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: