ชี้รัฐหยุดรับซื้อไฟจากพลังงานหมุนเวียน 8 ปี ทำธุรกิจหยุดชะงัก จ่อยื่นฟ้องศาลปกครอง

กองบรรณาธิการ TCIJ 15 ม.ค. 2562 | อ่านแล้ว 2162 ครั้ง

ชี้รัฐหยุดรับซื้อไฟจากพลังงานหมุนเวียน 8 ปี ทำธุรกิจหยุดชะงัก จ่อยื่นฟ้องศาลปกครอง

กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ยื่นหนังสือถึงกระทรวงพลังงาน ให้ทบทวนร่างแผน PDP ฉบับใหม่ ก่อนเสนอ กพช. ระบุการชะลอรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนยาวถึง 8 ปี จะส่งผลให้ธุรกิจพลังงานภาคเอกชนหยุดชะงัก และไม่มั่นใจกรณีเปิดให้ซื้อขายกันเองจะทำได้จริงในทางปฏิบัติ ที่มาภาพประกอบ: Industry Tap

Energy News Center รายงานเมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2562 ว่านายสุวัฒน์ กมลพนัส ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยถึงกรณีกระทรวงพลังงานมีนโยบายชะลอการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 8 ปี นับจากปี 2562 จนถึงปี 2569 ตามร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าประเทศฉบับใหม่ หรือ แผน PDP 2018 ว่าเบื้องต้นได้ทราบว่ามีสมาคมบางแห่งที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานงานหมุนเวียน เตรียมจะฟ้องร้องกระทรวงพลังงาน ต่อศาลปกครอง กรณีการหยุดรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 8 ปี เนื่องจากจะส่งผลให้ธุรกิจของผู้ประกอบการพลังงานหมุนเวียนหยุดชะงักเป็นเวลานาน

โดยแม้ทางกระทรวงพลังงานจะระบุว่าจะส่งเสริมให้ภาคเอกชนสามารถซื้อขายไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนกันเองได้ ในช่วงที่รัฐยังไม่เปิดรับซื้อไฟฟ้าเข้าระบบนั้น ช่วยให้เอกชนเกิดความสบายใจได้ในระดับหนึ่ง แต่ส่วนหนึ่งก็ยังไม่มั่นใจว่าจะสามารถจะเกิดการซื้อขายกันเองได้จริงเนื่องจากไม่ได้มีการระบุเอาไว้ในแผน PDP ฉบับใหม่

ทั้งนี้โดยส่วนตัวเห็นว่าการหยุดรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็นเวลาถึง 8 ปี จะไม่ก่อประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจประเทศ เพราะการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานฟอสซิลนั้น ในส่วนของค่าเชื้อเพลิงจะทำให้ไทยต้องเสียเงินตราออกนอกประเทศ โดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติเหลวหรือLNG แต่หากรัฐเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจะช่วยให้เกิดภาวะเศรษฐกิจหมุนเวียนขึ้นในประเทศแทน เพราะเชื้อเพลิงนั้นสามารถจัดหาได้ในประเทศ

ปัจจุบันเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนโดยเฉพาะโซลาร์เซลล์มีราคาลดลงมากและถูกกว่าพลังงานจากฟอสซิล ซึ่งเป็นผลดีต่อราคาไฟฟ้ารวมของประเทศ โดยรัฐสามารถเปิดให้ประมูลแข่งขันขายไฟฟ้าได้ และหากพบว่าประมูลแล้วราคายังแพงกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิล ก็ยังไม่จำเป็นต้องซื้อ แต่รัฐควรจะเปิดโอกาสเอาไว้เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศ ไม่ใช่หยุดการรับซื้อแบบนี้

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2561 ที่ผ่านมา ทางกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนได้ส่งหนังสือถึงกระทรวงพลังงานขอให้ทบทวนแผน PDP ฉบับใหม่อีกครั้งก่อนเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพราะหลังจากกระทรวงพลังงานเปิดรับฟังความเห็นร่างแผน PDP ดังกล่าวพบว่า สมมติฐานหลายอย่างที่กำหนดในร่างแผนดังกล่าวยังไม่ถูกต้องไม่สอดคล้องตามเหตุและผล จึงอยากให้กระทรวงพลังงานกลับไปตรวจสอบสมมติฐานต่างๆ อีกครั้งให้รอบคอบก่อน และไม่ควรเร่งนำเสนอ กพช.

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: