จับตา: คู่มือพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคในโรงพยาบาล

กองบรรณาธิการ TCIJ 14 เม.ย. 2562 | อ่านแล้ว 2957 ครั้ง


สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้เผยแพร่ ‘คู่มือพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคในโรงพยาบาล’ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: