43 ห้างร้านดีเดย์ 1 ม.ค. 2563 งดใช้ถุงพลาสติก

กองบรรณาธิการ TCIJ 13 ก.ย. 2562 | อ่านแล้ว 2433 ครั้ง

43 ห้างร้านดีเดย์ 1 ม.ค. 2563 งดใช้ถุงพลาสติก

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ร่วมกับ 43 ห้างร้าน ดีเดย์วันที่ 1 ม.ค. 2563 จะงดให้ถุงพลาสติกลูกค้าในการซื้อสิ้นค้า ส่วนปี 2564 ตั้งเป้าว่าจะเสนอต่อ ครม. ให้ออกกฎหมายยกเลิกการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งในประเทศในทุกกิจกรรม ที่มาภาพ: สำนักข่าวไทย

สำนักข่าวไทย รายงานเมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2562 ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน ห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการขับเคลื่อนการงดแจกถุงพลาสติกให้กับลูกค้า พร้อมเดินรณรงค์ “Everyday Say No to Plastic Bags” ณ ตลาดนัดหลังกระทรวงการคลัง

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ กล่าวว่าจากการหารือกับภาคีเครือข่ายห้างร้านเอกชน 43 แห่ง จะร่วมกันขับเคลื่อนการลด ละ และเลิกใช้พลาสติกที่เกินความจำเป็น ประเภทพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง หรือ Single use โดยตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 ภาคีเครือข่ายทั้งหมดจะไม่มีการให้ถุงพลาสติก หรือจำหน่ายถุงพลาสติกในการใส่สิ่งของภายในห้างร้านทั้งหมด โดยจะส่งเสริมให้ใช้ถุงผ้า และวัสดุอื่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทดแทน ซึ่งจะมีการหารือในด้านราคาวัสดุ และต้นทุนต่างๆให้เหมาะสมเป็นการช่วยเหลือและส่งเสริมสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ส่วนในปี 2564 ตั้งเป้าว่าจะเสนอต่อ ครม. ให้สามารถออกกฎหมายยกเลิกการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งในประเทศในทุกกิจกรรม โดยยอมรับว่าอาจยังมีพลาสติกบางชนิดที่ยังจำเป็นต้องใช้ในกิจกรรมต่างๆ แต่จะลดพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง เช่น ถุงใส่ของ หลอด แก้วน้ำ ถ้วยชาม ช้อน พลาสติก เป็นต้น

ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาจากกิจกรรมลดการใช้พลาสติกกับภาคีเครือข่าย สามารถลดจำหน่วยถุงพลาสติกไปได้กว่า 2,000 ล้านใบ หรือประมาณ 5,755 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 400 ล้านบาท ลดโอกาสเกิดขยะออกสู่ธรรมชาติ แม่น้ำลำคลองที่จะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์น้ำ สัตว์ทะเล ไม่ให้เสี่ยงต่อการตายและสูญพันธุ์

โดย Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561-2573 ที่มีเป้าหมาย ลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งภายในปี 2565 ด้วยการใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ ร้อยละ 100 ภายในปี 2570 ซึ่งจะช่วยลดปริมาณพลาสติกที่ต้องนำไปกำจัดได้ประมาณ 780,000 ตันต่อปี ประหยัดงบประมาณในการจัดการขยะมูลฝอย 3,900 ล้านบาทต่อปี ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 1,200,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: