กรมการค้าภายในส่งหนังสือเรียก 37 โรงพยาบาลเอกชน แจ้งเหตุผลไม่ยอมส่งราคายา

กองบรรณาธิการ TCIJ 13 ส.ค. 2562 | อ่านแล้ว 2523 ครั้ง

กรมการค้าภายในส่งหนังสือเรียก 37 โรงพยาบาลเอกชน แจ้งเหตุผลไม่ยอมส่งราคายา

กรมการค้าภายในส่งหนังสือเรียก 37 โรงพยาบาลเอกชน แจ้งเหตุผลไม่ยอมส่งราคายา พร้อมจัดทำคิวอาร์โคดแสดงราคายา เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบและเปรียบเทียบราคา ก่อนเปิดใช้บริการ 16 ส.ค. 2562 นี้

สำนักข่าวไทย รายงานเมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2562 ว่านายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่าหลังจากครบกำหนดให้โรงพยาบาลเอกชนต้องแจ้งข้อมูลราคาซื้อ ราคาจำหน่ายยา เวชภัณฑ์ และค่าบริการรักษาพยาบาลในวันที่ 31 ก.ค. 2562 ที่ผ่านมานั้น พบว่า ยังมีอีก 37 โรงพยาบาล ยังไม่แจ้งข้อมูล จากโรงพยาบาลทั้งหมด 353 ราย ส่วนผู้ผลิตยามีจำนวนทั้งหมด 345 ราย พบว่า แจ้งข้อมูล 81 ราย ทำให้ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2562 โรงพยาบาลและผู้ผลิตที่ไม่แจ้งข้อมูลถูกปรับแล้ววันละ 2,000 บาท และได้ทยอยเรียกให้ดำเนินการแจ้งข้อมูล เบื้องต้นกำหนดภายในสิ้นเดือนนี้ หากยังพบมีเจตนาไม่แจ้งข้อมูลมายังกรมการค้าภายในจะดำเนินการแจ้งความ เพื่อดำเนินคดีต่อ

ทั้งนี้ กรมการค้าภายในจะเริ่มจากการนำข้อมูลที่ได้มาจัดทำคิวอาร์โคด (QR Code) แสดงราคายา ก่อน เพื่อให้แต่ละโรงพยาบาลไปแสดงให้ประชาชนได้ตรวจสอบและเปรียบเทียบราคายาได้ เพื่อการตัดสินใจได้ จะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคมนี้ นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์กรมการค้าภายใน www.dit.go.th ได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งเบื้องต้นระบบค้นหาและเปรียบเทียบราคายาผ่าน QR CODE สามารถรองรับผู้ใช้งานพร้อมกันได้ประมาณ 100,000 ราย

นอกจากนี้ เตรียมจะเพิ่มรายการเวชภัณฑ์และค่าบริการทางการแพทย์ ซึ่งยังไม่มีรหัสมาตรฐาน แต่จะคัดเลือกรายการเวชภัณฑ์และค่าบริการที่ประชาชนใช้ประจำของแต่ละโรงพยาบาลมาแสดงให้ทราบก่อน คาดว่าจะดำเนินการเสร็จภายใน 3 เดือน และในอนาคตเมื่อค่ายา ค่าเวชภัณฑ์และค่าบริการในการรักษาพยาบาลเอกชนมีความชัดเจนขึ้น กรมการค้าภายในจะออกประกาศแจ้งราคากลางเพื่อให้ประชาชนที่เข้ามารับบริการทราบหากจะบวกราคาอะไรเข้าไปจะต้องมีอัตรามากน้อยแค่ไหนและจะเป็นข้อมูลที่มีความโปร่งใสและเป็นธรรมมากขึ้นต่อไป

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: