กรมการค้าภายในพบมีการแจ้งราคายาของ รพ.เอกชน 30% สูงกว่าค่าเฉลี่ย 300-8,000%

กองบรรณาธิการ TCIJ 13 มิ.ย. 2562 | อ่านแล้ว 1926 ครั้ง

กรมการค้าภายในพบมีการแจ้งราคายาของ รพ.เอกชน 30% สูงกว่าค่าเฉลี่ย 300-8,000%

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์สำรวจโรงพยาบาลเอกชน 353 แห่ง พบ 30% คิดราคายาที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคค่อนข้างต่ำกว่าราคาค่าเฉลี่ย 40% ราคาอยู่ในระดับปานกลางสูงกว่าราคาเฉลี่ยเล็กน้อย อีก 30% ตั้งราคาสูงกว่าค่าเฉลี่ย ตั้งแต่ 300-8,000% และยังพบโรงพยาบาลบางแห่งสูงกว่าราคาเฉลี่ยถึง 16,000% ที่มาภาพประกอบ: DarkoStojanovic (CC0)

สำนักข่าวไทย รายงานเมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2562 ว่านายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่าการดูแลราคายาซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศให้โรงพยาบาลแจ้งราคาซื้อและราคาขายยา ไปจนถึงเวชภัณฑ์ และค่ารักษาพยาบาล มายังกรมการค้าภายใน ภายใน 45 วัน โดยพบมีการแจ้งราคายาบางโรงพยาบาลสูงกว่าราคาเฉลี่ยสูงสุดถึงร้อยละ 16,000 โดยหลังจากกระทรวงพาณิชย์ได้ดึงค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ รวมไปถึงค่ารักษาพยาบาล เป็นสินค้าและบริการควบคุม

ทั้งนี้ กรมฯ ได้ออกประกาศให้โรงพยาบาลส่งรายการค่ายา ทั้งราคาซื้อและราคาขาย ภายใน 45 วัน ก่อนนำไปจัดทำเป็นฐานข้อมูลแสดงบนเว็ปไซต์กรมการค้าภายใน พร้อมโรงพยาบาลเอกชนต้องแสดง QR Code เพื่อเปิดเผยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกด้วย โดยมีโรงพยาบาลในระบบ 353 แห่ง ในจำนวนนี้ร้อยละ 30 หรือประมาณ 70 โรงพยาบาล คิดราคาที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคค่อนข้างต่ำกว่าราคาค่าเฉลี่ย ซึ่งใช้ฐานข้อมูลจากทุกโรงพยาบาล/และอีก ร้อยละ 40 ราคาอยู่ในระดับปานกลางสูงกว่าราคาเฉลี่ยเล็กน้อย

ส่วนอีกร้อยละ 30 ตั้งราคาสูงกว่าค่าเฉลี่ย ตั้งแต่ร้อยละ 300-8,000 โรงพยาบาลบางแห่ง สูงกว่าราคาเฉลี่ยถึงร้อยละ 16,000 ในบัญชียาถึง 150 รายการ โดยเป็นรายการยาในกลุ่มยามะเร็งและยาพาราก็มีด้วย ส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลขนาดกลางและขนาดใหญ่ ซึ่งในกลุ่มหลังนี้มีประมาณ 70 โรงพยายาล โดยหลังจากครบกำหนด 45 วัน ในวันที่ 12 กรกฎาคมนี้ กรมการค้าภายใน เตรียมเชิญมาคุย โรงพยาบาลในกลุ่มนี้ มาสอบถามข้อมูลต้นุทนราคายาที่แท้จริง เพราะราคายา จะต้องไม่บวกค่าสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงพยาบาล หรือ ค่าเภสัชกร หรือ ค่าประกันความเสี่ยงจากการแพ้ยา ซึ่งอาจจะเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน

ทั้งนี้การจัดทำข้อมูลราคายา ราคาเวชภัณฑ์ และค่ารักษาพยาบาล เพื่อให้ผู้ใช้บริการรับทราบเป็นทางเลือกในการรักษาพยาบาล โดยหากผู้ใช้บริการ พบราคาสูงที่ผิดปกติ ก็สามารถฟ้องร้องได้ ซึ่งราคายา และเวชภัณฑ์ ควรจะมีราคาใกล้เคียงกันทุกแห่ง มีเพียงค่ารักษาพยาบาล ที่สามารถแตกต่างกันได้บ้างตามการอำนวยความสะดวก และหลังจากกรมฯได้จัดระเบียบโรงพยาบาลเอกชนทั้งระบบให้อยู่ในเกณฑ์ปกติแล้ว กรมฯจะเข้าไปดูและจัดระบบสถานคลีนิคที่รักษาโรงทั่วไปให้เข้ามาอยู่ในระบบหลังจากได้รับการร้องเรียนการรักษาพยาบาลของสถานคลีนิคมีการคิดราคาบริการและค่ายาที่แพงเกินจริงบางรายเท่าตัว

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: