สถานศึกษาในพื้นที่ EEC รับนักเรียนเอกชนเข้าเรียนในระดับอาชีวะได้โดยไม่ต้องสอบ

กองบรรณาธิการ TCIJ 13 ก.พ. 2562 | อ่านแล้ว 1117 ครั้ง

สถานศึกษาในพื้นที่ EEC รับนักเรียนเอกชนเข้าเรียนในระดับอาชีวะได้โดยไม่ต้องสอบ

เลขาธิการ กช.เปิดเผย สช.ร่วมกับ สอศ.และสถานศึกษาในพื้นที่ EEC รับนักเรียนเอกชนที่แสดงความประสงค์จะเข้าเรียนต่ออาชีวศึกษาไม่ต้องสอบแข่งขัน แต่ต้องทำตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่ สช.กำหนด โดยมีระยะเวลาดำเนินการในช่วงปีการศึกษา 2562-2564 ที่มาภาพประกอบ: กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ รายงานเมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2562 ที่ผ่านมาว่านายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) ได้ลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) ศึกษาธิาการ (ศธจ.) ชลบุรี ศธจ.ฉะเชิงเทรา และ ศธจ.ระยอง เพื่อส่งนักเรียนโรงเรียนเอกชนเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาสังกัด สอศ. โดยไม่ต้องสอบแข่งขันกับนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนทั่วไป ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ สอศ.กำหนด คือ เป็นนักเรียนโรงเรียนเอกชน ที่แสดงความประสงค์จะเข้าเรียนต่ออาชีวศึกษาตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่ สช.กำหนด โดยมีระยะเวลาดำเนินการในช่วงปีการศึกษา 2562-2564

เลขาธิการคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กล่าวอีกว่า ทั้งนี้หลังจากนี้ สช.จะเร่งวิเคราะห์แบ่งกลุ่มนักเรียนโรงเรียนเอกชน ซึ่งในปีแรกจะเน้น เด็กจบชั้น ม.3 ในปีการศึกษา 2561 นี้ ที่ต้องการเรียนต่ออาชีวะในพื้นที่ 3 จังหวัด พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC โดยเน้นให้ผู้เรียนวางแผนในอนาคตว่าจะประกอบอาชีพอะไร จากนั้นจะประสานงานกับสถานศึกษาอาชีวะในพื้นที่ที่มีการเปิดการเรียนการสอนสาขาวิชาดังกล่าวโดยจะดูแลติดตามตลอดเส้นทางการศึกษาไม่ทอดทิ้ง

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: