ไทยส่งออกสินค้า 'อาหารสัตว์เลี้ยง' เป็นอันดับ 6 โลก

กองบรรณาธิการ TCIJ 12 ต.ค. 2562 | อ่านแล้ว 1759 ครั้ง

ไทยส่งออกสินค้า 'อาหารสัตว์เลี้ยง' เป็นอันดับ 6 โลก

ปัจจุบันไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้า 'อาหารสัตว์เลี้ยง' อันดับที่ 6 ของโลก รองจากเนเธอร์แลนด์ สหรัฐ เยอรมนี ฝรั่งเศส และจีน จากเดิมอยู่อันดับ 7 ของโลกในปี 2561 เดือน ม.ค.-ส.ค. 2562 มีมูลค่าการส่งออก 1,111 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สินค้าส่งออกสำคัญ 'อาหารสำหรับสุนัขและแมว' มีสัดส่วนถึง 92%

สำนักข่าวไทย รายงานเมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2562 ว่านางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่าสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงถือเป็นธุรกิจดาวรุ่งที่น่าจับตามอง มีมูลค่าการส่งออกเติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้อยู่ในช่วงภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว โดยในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2562 (ม.ค.-ส.ค.) มีมูลค่าการส่งออก 1,111 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 มีประเทศคู่ค้าสำคัญ ได้แก่ อาเซียน สหรัฐ ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป และออสเตรเลีย สินค้าส่งออกสำคัญและสัดส่วนการส่งออก ได้แก่ อาหารสำหรับสุนัขและแมว มีสัดส่วนร้อยละ 92 และอาหารสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ มีสัดส่วนร้อยละ 18 จากมูลค่าการส่งออกดังกล่าวทำให้ปัจจุบันไทยขยับขึ้นมาเป็นผู้ส่งออกสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงอันดับที่ 6 ของโลก รองจากเนเธอร์แลนด์ สหรัฐ เยอรมนี ฝรั่งเศส และจีน จากเดิมอยู่อันดับ 7 ของโลกในปี 2561

นางอรมน กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อเปรียบเทียบสถิติมูลค่าการส่งออกสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงของไทยสู่ตลาดโลกปี 2561 กับปี 2535 ซึ่งเป็นปีก่อนที่ความตกลง FTA ฉบับแรกของไทยกับอาเซียนจะมีผลบังคับใช้ พบว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 790 โดยเป็นมูลค่าการส่งออกสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไปยัง 17 ประเทศ ที่ไทยมีเอฟทีเอด้วย (ยกเว้นฮ่องกง ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนมิถุนายน 2562) รวม 902 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55.50 ของการส่งออกสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงของไทยทั้งหมด ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีที่ความตกลงเอฟทีเอแต่ละฉบับมีผลใช้บังคับจนถึงปี 2561 มูลค่าการส่งออกสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงของไทยไปประเทศคู่เอฟทีเอขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกตลาด เช่น อาเซียน ร้อยละ 6,021 จีน ร้อยละ 3,969 เกาหลีใต้ ร้อยละ 526 นิวซีแลนด์ ร้อยละ 450 อินเดีย ร้อยละ 424 ออสเตรเลีย ร้อยละ 194 และญี่ปุ่น ร้อยละ 50 เป็นต้น

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: