UNHRC ดีเดย์สอบสวน 'สงครามยาเสพติด' ของดูเตอร์เต

กองบรรณาธิการ TCIJ: 12 ก.ค. 2562 | อ่านแล้ว 1218 ครั้ง

UNHRC ดีเดย์สอบสวน 'สงครามยาเสพติด' ของดูเตอร์เต

คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UNHRC) มีมติให้เริ่มการสอบสวนการทำสงครามปราบยาเสพติดในฟิลิปปินส์ หลังถูกเรียกร้องมาเป็นเวลานานจากองค์กรสิทธิมนุษยชนหลายแห่งที่เห็นว่าเป็นก้าวย่างที่สำคัญที่จะนำไปสู่ความยุติธรรม โดยสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติทั้งหมด 47 ประเทศ ได้รับการรับรองด้วยคะแนนสนับสนุนจาก 18 ประเทศ คัดค้าน 14 ประเทศซึ่งรวมถึงจีน ขณะที่มีประเทศงดออกเสียง 15 ประเทศรวมถึงญี่ปุ่น ให้เปิดการสอบสวนกรณีการสังหารประชาชนจากการทำสงครามปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลดูเตอร์เต ซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2559 ขณะที่สมาชิกอีก 15 ประเทศงดออกเสียง

นอกจากนี้การสอบสวนดังกล่าวจะเน้นที่ประเด็นการสังหารนอกกระบวนการยุติธรรม การจับกุมโดยพลการและการบังคับบุคคลให้สูญหาย โดยที่ผ่านมารัฐบาลฟิลิปปินส์เผยแค่ว่ามีผู้เสียชีวิตจากการทำสงครามยาเสพติดไปแล้วประมาณ 6,600 คน สวนทางกับองค์กรสิทธิมนุษยชนที่คาดว่ามีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า 27,000 คน

ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ เผยว่าฟิลิปปินส์จะไม่ยอมรับมติดังกล่าว ซึ่งเลือกข้างอย่างชัดเจนและยังเป็นการฟังความข้างเดียว รวมทั้งไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงและมติครั้งนี้ไม่ได้เป็นชัยชนะของสิทธิมนุษยชน แต่กลับเป็นการนำมาล้อเลียนประเทศฟิลิปปินส์ ที่ผ่านมารัฐบาลภายใต้การนำของประธานาธิบดีดูเตอร์เตยึดมั่นในกระบวนการยุติธรรม จึงจะจะไม่ยอมแพ้ต่อการไม่ให้ความเคารพและการกระทำด้วยเจตนาไม่บริสุทธิ์ไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆ ก็ตาม 

ที่มาข่าวและภาพประกอบ: Rappler, 12/07/2019

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: