เผยเตรียมปรับเกณฑ์ภัยพิบัติอากาศหนาว จากต่ำกว่า 8 องศาติดต่อกัน 3 วัน กลับไปใช้ 15 องศา

กองบรรณาธิการ TCIJ 11 ธ.ค. 2562 | อ่านแล้ว 1879 ครั้ง

เผยเตรียมปรับเกณฑ์ภัยพิบัติอากาศหนาว จากต่ำกว่า 8 องศาติดต่อกัน 3 วัน กลับไปใช้ 15 องศา

รมช.มหาดไทย ตอบกระทู้ถามสดถึงการจัดการภัยหนาวในภาคเหนือ ชี้ระเบียบของกรมบัญชีกลางว่าด้วยภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 นิยามคำว่าภัยพิบัติอากาศหนาวจัดผิดปกติไว้ต้องให้อุณหภูมิต่ำกว่า 8 องศาเซลเซียส เป็นเวลาติดต่อกันมากกว่า 3 วัน ก.มหาดไทย ได้มีหนังสือหารือไปยังกรมบัญชีกลางกลับไปใช้หลักเกณฑ์เดิมก่อนปี 2558 เป็นต่ำกว่า 15 องศาเหมือนในอดีต ขณะนี้มีหนังสือไปแล้ว ที่มาภาพประกอบ: noppp700.wordpress.com

11 ธ.ค. 2562 เพจ Democrat Party, Thailand พรรคประชาธิปัตย์ และ เว็บไซต์สยามรัฐ รายงานว่าที่รัฐสภา นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข ส.ส.ตาก พรรคพลังประชารัฐ ตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับมาตรการแก้ปัญหาภัยหนาว ที่ต้องช่วยเหลือเยียวยาได้ทันท่วงที โดยเฉพาะบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลประชาชน

ด้านนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตอบกระทู้ถามสดถึงการจัดการภัยหนาวในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ว่าเรื่องนี้มีระเบียบของกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 ซึ่งได้นิยามคำว่าภัยพิบัติ อากาศหนาวจัดผิดปกติไว้ว่า กรณีที่จะถือว่าเป็นภัยพิบัติได้นั้นต้องเป็นกรณีอากาศหนาวจัดผิดปกติ ดังนั้นในนิยามดังกล่าวเมื่อเทียบกับนิยามของกรมอุตุนิยมวิทยา ทำให้ต้องถือปฏิบัติในการประกาศเขตภัยหนาวต้องให้อุณหภูมิต่ำกว่า 8 องศา เป็นเวลาติดต่อกันมากกว่า 3 วัน ฉะนั้นแม้ว่าขณะนี้ยังไม่สามารถประกาศได้ แต่รัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือหารือไปยังกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลางให้เปลี่ยนหลักเกณฑ์ไปใช้หลักเกณฑ์เดิมก่อนปี 2558 ขณะนี้มีหนังสือไปแล้ว แม้ว่าขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการประสานงาน แต่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับภาคเอกชนจัดกิจกรรมแจกผ้าห่มร่วมกันทุกปี ดังนั้นการช่วยเหลือจากภาคเอกชนก็จะสามารถนำผ้าห่มกันหนาวไปแจกให้กับประชาชนทั้งภาคอีสานและภาคเหนือได้

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
การเมืองเรื่อง 'ภัยหนาว-แจกผ้าห่ม' ย้อนดูความไม่ชอบมาพากลในอดีต

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: