พบองค์การค้า สกสค. เป็นหนี้ 'ค่าพิมพ์-ค่ากระดาษ' 941 ล้านบาท

กองบรรณาธิการ TCIJ 11 ก.พ. 2562 | อ่านแล้ว 2049 ครั้ง

พบองค์การค้า สกสค. เป็นหนี้ 'ค่าพิมพ์-ค่ากระดาษ' 941 ล้านบาท

พบ 'องค์การค้า สกสค.' เจ้าของ 'ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์' ซึ่งเป็นร้านค้าของรัฐบาลที่จำหน่ายแบบเรียนและอุปกรณ์การเรียนทุกชนิด มียอดค้างจ่าย ค่าพิมพ์และค่ากระดาษอยู่ประมาณ 1,300 ล้านบาท องค์การค้าฯ รับผิดชอบชำระเองไปแล้วประมาณ 400 ล้านบาท เหลืออีก 941 ล้านบาท ต้องหามาชำระหนี้งวดที่ 2 ในวันที่ 15 ก.พ. 2526 นี้ หากไม่สามารถชำระเงินได้ทันตามกำหนดอาจจะกระทบกับการจัดพิมพ์หนังสือเรียน ที่มาภาพประกอบ: pxhere (CC0)

ผู้จัดการออนไลน์ รายงานเมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2562 ที่ผ่านมาว่านพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ว่าที่ประชุมเห็นชอบของบประมาณกลาง ปีงบประมาณ 2562 มาใช้ในการแก้ไขวิกฤติปัญหาหนี้สินองค์การค้า ของ สกสค. ส่วนจะได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสำนักงบประมาณ ทั้งนี้ ระหว่างรอจะมีมาตรการเร่งด่วนเข้ามาช่วยแก้ไข โดยมอบหมายให้ นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราการ ศธ. ในฐานะเลขาธิการ สกสค. ไปคิดว่าจะสามารถใช้เงินในส่วนใดมาชำระหนี้ได้บ้าง แต่ยืนยันว่า จะไม่ใช้เงินครูอย่างเด็ดขาด โดยที่ผ่านมาทาง สกสค. ได้มีการประสานไปยังสถาบันการเงินแล้ว ขณะที่บางส่วนแนะนำว่า ให้ทางเจ้าหนี้ฟ้องร้องเพื่อเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายต่อไป

นายอรรถพล กล่าวว่า ที่ผ่านมา องค์การค้าฯ ขอให้ สกสค. หาแหล่งเงินเพื่อแก้ปัญหาหนี้สิน ประมาณ 900 ล้านบาท เพื่อชำระหนี้ค่ากระดาษและค่าพิมพ์ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ สกสค.มอบหมายให้ สกสค. พิจารณาตามความจำเป็นเร่งด่วน โดยการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า สกสค. ได้ประสานไปยังธนาคารกรุงเทพ เพื่อขอกู้เงินมาชำระหนี้ดังกล่าว ขณะเดียวกัน ที่ประชุมครั้งนี้ยังมีมติของบกลาง เพื่อแก้ไขปัญหาอีกทางหนึ่งด้วย ส่วนจะเสนอขอเท่าไรนั้น ยังไม่มีตัวเลขที่ชัดเจน ต้องรอให้ทางองค์การค้าฯ เสนอรายละเอียดมาอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทย โดยมีพล.อ.โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษา รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน โดยคณะกรรมการชุดนี้มีอำนาจในการกำหนด นโยบายการบริหารงานของศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทย ซึ่งศูนย์ดังกล่าวจะเป็นศูนย์กลางในการดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงในวิชาชีพโดยจะมีทั้งในส่วนกลางและที่สกสค. จังหวัดทั่วประเทศ

นายวีระกุล อรัณยะนาค ผู้อำนวยการองค์การค้าฯ กล่าวว่า ขณะนี้ องค์การค้าฯ มียอดค้างจ่าย ค่าพิมพ์ และค่ากระดาษอยู่ประมาณ 1,300 ล้านบาท หนี้ในส่วนนี้องค์การค้าฯ รับผิดชอบชำระเองประมาณ 400 ล้านบาท ซึ่งได้ดำเนินการชำระไปเรียบร้อยแล้ว ในช่วงเดือน ม.ค. ที่ผ่านมา ส่วนที่เหลืออีก 941 ล้านบาท มีประชุม สกสค. มีมติให้ สกสค.ไปหาแหล่งเงินมาชำระหนี้ให้องค์การค้าฯ ซึ่งต้องรอให้ทางสกสค. ดำเนินการ อย่างไรก็ตาม องค์การค้าฯ มีกำหนด จะชำระหนี้ค่าพิมพ์และค่ากระดาษงวดที่ 2 ในวันที่ 15 ก.พ. นี้ หากไม่สามารถชำระเงินได้ทันตามกำหนด ก็อาจจะกระทบกับการจัดพิมพ์หนังสือเรียน ซึ่งทางโรงพิมพ์ก็ ได้เร่งรัด เพราะต้องนำเงินไปชำระค่ากระดาษ หากไม่ชำระก็จะไม่มีกระดาษมาพิมพ์หนังสือเรียน ส่วนความคืบหน้าในการประมูลเช่าที่ดินย่านลาดพร้าวนั้น อยู่ระหว่างให้บริษัทประเมินราคาที่ดินใหม่ ซึ่งเรื่องนี้คงต้องใช้เวลาพอสมควร

อนึ่งองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เป็นหน่วยงานสังกัด สกสค. (เดิมคือ คุรุสภา) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติครู พ.ศ. 2488 ในชื่อ องค์การค้าของคุรุสภา เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2493 มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาผลประโยชน์ให้แก่คุรุสภา และเพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่การศึกษาของชาติ โดยเป็นองค์การผู้เป็นเจ้าของ ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ ซึ่งเป็นร้านค้าของรัฐบาล ที่จำหน่ายแบบเรียน และอุปกรณ์การเรียนทุกชนิด

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: