ประกาศแล้วลดค่าธรรมเนียมโอนจำนองบ้านเหลือ 0.01% แล้ว

กองบรรณาธิการ TCIJ 10 พ.ย. 2562 | อ่านแล้ว 1153 ครั้ง

ประกาศแล้วลดค่าธรรมเนียมโอนจำนองบ้านเหลือ 0.01% แล้ว

กระทรวงมหาดไทยประกาศราชกิจจานุเบกษา ลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนอง เริ่มวันที่ 2 พ.ย. 2562 ต่อเนื่องถึง 24 ธ.ค. 2563 ที่มาภาพประกอบ: KRiemer (CC0)

เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ รายงานเมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2562 ว่านายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฎิบัติงานกระทรวงการคลัง) เปิดเผยว่า หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ เพื่อลดภาระให้แก่ประชาชน ด้วยการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนจากเดิม 2% เหลือ 0.01% และลดค่าจดทะเบียนจดจำนองอสังหาริมทรัพย์จากเดิม 1% เหลือ 0.01% สำหรับการซื้อขายที่อยู่อาศัยที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหน่วย

ทั้งนี้ การจดทะเบียนการโอนและการจดจำนองอสังหาริมทรัพย์ ต้องเป็นที่อยู่อาศัยทำนิติกรรมในคราวเดียวกัน ขณะนี้ ประกาศกระทรวงมหาดไทยในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้แล้ว เริ่มตั้งแต่ 2 พ.ย. 2562 ต่อเนื่องถึงวันที่ 24 ธ.ค. 2563

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: