ศธ. แปลงงบฯ อุดหนุนปี 2562 กว่า 500 ล้าน จ่ายเงินเดือน ครูธุรการ นักการภารโรง

กองบรรณาธิการ TCIJ 6 ต.ค. 2562 | อ่านแล้ว 416 ครั้ง

ศธ. แปลงงบฯ อุดหนุนปี 2562 กว่า 500 ล้าน จ่ายเงินเดือน ครูธุรการ นักการภารโรง

กระทรวงศึกษาธิการหารือกับสำนักงบประมาณเพื่อดำเนินการเรื่องขอแปลงงบประมาณอุดหนุน ปี 2562 กว่า 500 ล้านบาท นำมาจ่ายเป็นค่าตอบแทนบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของครูธุรการและภารโรงแล้ว เร่งรัดให้ กพฐ. เร่งเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ที่ยังไม่ได้รับเงินตอบแทนให้ครบถ้วนโดยเร็ว ที่มาภาพประกอบ: TruePlookpanya

เว็บไซต์ไทยโพสต์ รายงานเมื่อปลายเดือน ก.ย. 2562 ว่านายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่าตามที่ตนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการค้างจ่ายค่าตอบแทนครูธุรการและนักการภารโรงในโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทั่วประเทศในเดือน ส.ค.-ก.ย. 2562 ซึ่งเรื่องนี้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ไม่ได้นิ่งนอนใจ และกำลังเร่งหาทางแก้ไข โดยได้หารือกับสำนักงบประมาณ เพื่อดำเนินการเรื่อง ขอแปลงงบประมาณอุดหนุน ปี 2562 กว่า 500 ล้านบาท นำมาจ่ายเป็นค่าตอบบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของครูธุรการและภารโรงทุกคนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้เร่งรัดให้นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) เร่งเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ที่ยังไม่ได้รับเงินตอบแทนให้ครบถ้วนโดยเร็ว เพื่อดูแลบุคลากรที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง อย่างไรก็ตาม ปัญหางบฯ สะดุดครั้งนี้ เกิดจากการวางแผนเชิงระบบ ซึ่งหน่วยงานใน ศธ. ต้องปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ โดยได้กำชับทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการอย่างรอบคอบไม่ให้เกิดปัญหา แบบนี้ หากมีความจำเป็นจะต้องจัดสรรงบฯ หรือโยกย้ายงบฯ ในส่วนใดก็ต้องทำ เพราะไม่ตนไม่ต้องการให้บุคลากรของ ศธ. ได้รับความเดือดร้อน คิดว่าในส่วนของงบฯ ปี 2563 จะสามารถบริหารจัดการได้ดีกว่านี้ ขณะที่งบฯ ปี 2564 จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพราะตนจะลงมาดูแลด้วยตัวเองให้มีการเบิกจ่ายตรงเวลา ไม่ให้มีปัญหา โดยคำนึงผลสัมฤทธิ์สุดท้ายที่จะเกิดกับเด็กเป็นสำคัญ เพราะหากครูธุรการหรือภารโรงหรือบุคลากรได้รับเงินเดือนล่าช้าก็ไม่มีสมาธิในการทำงาน

“ผมตั้งใจจะนำเรื่องสวัสดิการต่างๆ ของบุคลากรมานั่งดู โดยเฉพาะเรื่องการจ้างลูกจ้างต่างๆ ที่ทำงานโดยไม่ได้รับการบรรจุส่วนหนึ่งเป็นปัญหาเชิงบริหารที่ต้องมาดู เป็นเรืองของประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งต้องมาคิดว่าหากบรรจุลูกจ้างเหล่านี้เป็นพนักงานได้หรือไม่ซึ่งก็ต้องมาดูกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากสามารถทำได้ก็เป็นเรื่องดี ให้เขาได้มีขวัญกำลัง ได้รับสิทธิประโยชน์สวัสดิการต่างๆ เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ได้เงินเดือนเพียง 9,000 บาทเท่านั้น” รมว.ศธ.กล่าว

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ