เตรียมขุดลอก 'แม่น้ำป่าสัก' พื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ 81.4 กิโลเมตร

กองบรรณาธิการ TCIJ 10 ก.ค. 2562 | อ่านแล้ว 2597 ครั้ง

เตรียมขุดลอก 'แม่น้ำป่าสัก' พื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ 81.4 กิโลเมตร

ประชุมครั้งที่ 1 โครงการงานศึกษาออกแบบรายละเอียดในการขุดลอกแม่น้ำสายหลักที่ลุ่มน้ำภาคกลาง 7 ลุ่มน้ำ เผยเตรียมขุดลอกแม่น้ำป่าสักในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ ระยะทาง รวม 81.4 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 5 อำเภอ 20 ตำบล ที่มาภาพ: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ รายงานเมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2562 ว่านายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมครั้งที่ 1 โครงการ “งานศึกษาออกแบบรายละเอียดในการขุดลอกแม่น้ำสายหลักที่ลุ่มน้ำภาคกลาง 7 ลุ่มน้ำ ที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา สะแกกรัง ป่าสัก ท่าจีน แม่กลอง เพชรบุรี ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์” โดยมีนายสุทธา สัมมะจารินทร์ นายช่างขุดลอกอาวุโสกล่าวรายงาน พร้อมด้วยตัวแทนภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่นท้องที่ ตัวแทนภาคธุรกิจ และเอกชน ในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักที่อาจได้รับผลกระทบเข้าร่วม ที่ห้องประชุมอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

นายสุทธา สัมมะจารินทร์ นายช่างขุดลอกอาวุโส กล่าวว่าโครงการ ศึกษาออกแบบรายละเอียดในการขุดลอกแม่น้ำสายหลักที่ลุ่มน้ำภาคกลาง 7 ลุ่มน้ำ ที่จะนำไปสู่การจัดการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำของโครงการ ตลอดจนเป็นเครื่องมือสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และภัยแล้ง โดยกำหนดหลักเกณฑ์ และดัชนีชีวัดเป็นเครื่องมือ เพื่อการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินโครงการในการติดตามปัญหาน้ำท่วม ปัญหาภัยแล้ง ในระยะยาว

สำหรับโครงการ ศึกษาออกแบบรายละเอียดในการขุดลอกแม่น้ำป่าสักในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย 10 โครงการ มีการขุดลอกเป็นช่วงกิโลเมตรของลำน้ำ ระยะทาง รวม 81.4 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 5 อำเภอ 20 ตำบล ทั้งนี้ ตลอดการดำเนินโครงการจะไม่เกิดผลกระทบ หรือมีผลกระทบกับประชาชนน้อยที่สุด ซี่งจะมีการ ศึกษาทางด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ในการออกแบบรายละเอียดในการขุดลอกแม่น้ำสายหลักที่ลุ่มน้ำป่าสัก และเพื่อระดมความคิดเห็นข้อเสนอแนะ นำไปพิจารณาประกอบการศึกษาของโครงการต่อไป

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: