ร้านหนังสือเตรียมลดแจกถุง-ห่อปกพลาสติก ตั้งเป้าลดขยะ 50%

กองบรรณาธิการ TCIJ 10 มิ.ย. 2562 | อ่านแล้ว 1643 ครั้ง

ร้านหนังสือเตรียมลดแจกถุง-ห่อปกพลาสติก ตั้งเป้าลดขยะ 50%

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ร่วมกับร้านค้าหนังสือ จัดโครงการ “อ่านรักษ์โลก : ลดใช้พลาสติก” เพื่อลดปริมาณการใช้พลาสติกในธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ในประเทศปีนี้ให้ได้ร้อยละ 50 ที่มาภาพประกอบ: Peters Books

Thai PBS รายงานเมื่อปลายเดือน พ.ค. 2562 ที่ผ่านมาว่า นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นางสุชาดา สหัสกุล นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่วยหนังสือแห่งประเทศไทย ภาคีเครือข่ายร้านหนังสือชั้นนำ และร้านหนังสือทั่วไป ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “อ่านรักษ์โลก : ลดใช้พลาสติก”

สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นการแสดงเจตนารมณ์และความตั้งใจในการลดการใช้พลาสติกในประเทศไทยและส่งเสริมการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การลดปริมาณขยะของโลกที่ส่งผลต่อการรักษาธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบุว่า การจัดโครงการในครั้งนี้ถือเป็นการส่งเสริมการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่มุ่งเป้าลดปริมาณการใช้พลาสติกในธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ในประเทศไทยให้ได้ร้อยละ 50 ภายในปีนี้ ด้วยการลดการห่อปกพลาสติกและการใช้ถุงพลาสติกในร้านหนังสือให้ได้ ร้อยละ 50 ของปริมาณที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

นอกจากนี้ ยังรณรงค์ให้สังคมเห็นความสำคัญการลดใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพลาสติก ซึ่งย่อยสลายได้ยากและจะกลายเป็นขยะในอนาคต ส่งเสริมให้สังคมหันมาใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ร่วมกันจัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทุกช่องทางในร้านหนังสือเครือข่ายให้สังคมเห็นถึงปัญหาและมีส่วนร่วมลดการใช้พลาสติก ที่สำคัญจำเป็นต้องรณรงค์ประชาสัมพันธ์และแสดงนิทรรศการการใช้หรีดหนังสือ เพื่อส่งต่อความรู้ให้ส่วนต่างๆ ในการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

สำหรับร้านหนังสือเครือข่ายชั้นนำ ร้านหนังสือทั่วไป และสำนักพิมพ์ที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ร้านซีเอ็ด บุ๊คเซ็นเตอร์ ร้านนายอินทร์ ร้านบีทูเอส ร้านเอเซีย บุ๊คส ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร้านดอกเห็ด ยะลา บริษัท ไทยเดย์ ด็อท คอม จำกัด และบริษัท พาส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: