ข้อมูลชี้ FTA ส่งผลดีต่อธุรกิจส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ของไทย

กองบรรณาธิการ TCIJ 10 พ.ค. 2562 | อ่านแล้ว 789 ครั้ง

ข้อมูลชี้ FTA ส่งผลดีต่อธุรกิจส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ของไทย

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศระบุผลจากความตกลง FTA ไทยกับประเทศต่างๆ ทำให้เกิดผลดีต่อการส่งออกรถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ของไทยโดยเฉพาะตลาดออสเตรเลียและอาเซียน ที่มาภาพประกอบ: Industry-Media

สำนักข่าวไทย รายงานเมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2562 ว่านางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่าจากการติดตามข้อมูลสินค้าส่งออกของไทย ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีหรือเอฟทีเอ (FTA) ที่ไทยทำกับประเทศคู่ค้าพบว่ายานยนต์และชิ้นส่วนเป็นสินค้าสำคัญของไทยที่ได้ประโยชน์อย่างมากจากเอฟทีเอ โดยออสเตรเลีย เป็นตลาดส่งออกรถยนต์อันดับหนึ่งของไทย รวมทั้งอาเซียนและนิวซีแลนด์ในปี 2561 การส่งออกรถยนต์ของไทยไปออสเตรเลีย มีมูลค่าสูงถึง 5,845.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งออกไปอาเซียนมูลค่า 5,392 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้อาเซียนถือเป็นตลาดส่งออกชิ้นส่วนรถยนต์อันดับหนึ่งของไทย มูลค่า 6,018 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ขณะเดียวกันไทยใช้โอกาสในการเป็นประธานอาเซียนปีนี้ ร่วมกับสมาชิกอาเซียนอีก 9 ประเทศ ผลักดันให้การจัดทำความตกลงยอมรับร่วม หรือ MRA ผลการตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ยานยนต์และชิ้นส่วนของอาเซียนเป็นผลสำเร็จ หลังจากใช้เวลาในการเจรจายาวนานถึง 13 ปี ตั้งแต่ปี 2548 ซึ่งหลังจากนี้ประเทศสมาชิกอาเซียนจะร่วมลงนามเอกสารความตกลงฯ ในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพเดือนกันยายนนี้ ซึ่งความตกลงฯ นี้จะส่งผลให้ประเทศสมาชิกอาเซียนที่เป็นผู้นำเข้า ต้องยอมรับผลการตรวจสอบรับรองยานยนต์และชิ้นส่วนของประเทศอาเซียนที่เป็นผู้ส่งออกโดยไม่ต้องตรวจซ้ำ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้า ลดระยะเวลา ขั้นตอนการส่งออก-นำเข้า และตรวจปล่อยสินค้ายานยนต์และชิ้นส่วนระหว่างอาเซียนได้มากขึ้น

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: