จับตา: ร้อยละของประชากรพิการที่มีลักษณะความบกพร่อง จำแนกตามลักษณะความบกพร่อง ปี 2560

กองบรรณาธิการ TCIJ 9 มิ.ย. 2562 | อ่านแล้ว 2769 ครั้ง


ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: