เปิด 'ศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติภายใต้ยูเนสโก' แห่งแรกของโลกที่ จ.เชียงใหม่

กองบรรณาธิการ TCIJ 9 ส.ค. 2562 | อ่านแล้ว 1200 ครั้ง

เปิด 'ศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติภายใต้ยูเนสโก' แห่งแรกของโลกที่ จ.เชียงใหม่

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เปิดศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติภายใต้ยูเนสโกแห่งแรกของโลก ที่ จ.เชียงใหม่ เดินหน้านำดาราศาสตร์พัฒนาชาติและประชาคมโลก ก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งในทางวัฒนธรรมและสังคม ที่มาภาพประกอบ: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ 

สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ รายงานเมื่อเดือน ก.ค. 2562 ที่ผ่านมาว่ารองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เปิดเผยว่า สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) ร่วมกับคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ เปิด "ศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติ ภายใต้ยูเนสโก" แห่งแรกของโลกอย่างเป็นทางการ ที่อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร เชียงใหม่ ภายใต้การดำเนินงานของ สดร. ยกระดับวงการดาราศาสตร์ไทยให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านดาราศาสตร์ระดับสากล พร้อมเดินหน้านำดาราศาสตร์พัฒนาชาติและประชาคมโลก ก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งในทางวัฒนธรรมและสังคม นำไปสู่การยกระดับวงการดาราศาสตร์ไทยให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านดาราศาสตร์ในระดับสากลต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติ ภายใต้ยูเนสโก เป็นศูนย์ฝึกอบรมและวิจัย ภายใต้ยูเนสโก ประเภทที่ 2 แห่งแรกในประเทศไทย และยังเป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านดาราศาสตร์ระดับนานาชาติแห่งแรกของโลก ดำเนินงานโดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตั้งอยู่ภายในอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร จังหวัดเชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในมติทวิภาคีและพหุภาคี ระหว่างรัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ดำเนินการฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแก่ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย ครู นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ

โดยอาศัยความรู้ ความเชี่ยวชาญจากบุคลากรด้านดาราศาสตร์และโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ของไทยทั้งในและต่างประเทศ ในกำกับของ สดร. มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสาขาดังกล่าวทั้งในและต่างประเทศ เน้นกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาและด้อยพัฒนาในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก รวมถึงประเทศสมาชิกขององค์การยูเนสโก เพื่อรังสรรค์สังคมให้เข้มแข็ง สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล และ 17 หัวข้อการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN 17 Sustainable Development Goals) ที่ต้องการพัฒนาประชาคมโลกให้ดียิ่งขึ้น

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ