6 เดือนแรกปี 2562 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ลงทุนสูงสุด 38,530.13 ล้านบาท

กองบรรณาธิการ TCIJ 9 ก.ค. 2562 | อ่านแล้ว 1462 ครั้ง

6 เดือนแรกปี 2562 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ลงทุนสูงสุด 38,530.13 ล้านบาท

กรมโรงงานฯ เผย 6 เดือนแรกปี 2562 เม็ดเงินลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.85 กว่า 195,000 ล้านบาท โดยเฉพาะพื้นที่ EEC ลงทุนปิโตรเลียมโตมากที่สุดถึง 2,369.9% คาดสิ้นปี 430,000 ล้านบาท โตร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

สำนักข่าวไทย รายงานเมื่อต้นเดือน ก.ค. 2562 นายทองชัย ชวลิตพิเชษฐ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เปิดเผยว่า ในช่วงครึ่งปีแรก 2562 (ม.ค.-มิ.ย.) ยอดเงินลงทุนของผู้ประกอบการที่ตั้งกิจการใหม่และขยายกิจการโรงงาน มีมูลค่าสูงถึง 195,688.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 15.85 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรืออีอีซี ตามนโยบายส่งเสริมการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล มีการลงทุนเพิ่มขึ้นมาก แต่จำนวนโรงงานลดลง มีการตั้งโรงงาน รวม 2,064 โรงงาน ลดลงจากช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 18.06 สำหรับการจ้างงานก็ลดลงเช่นกัน มีการจ้างงานรวม 92,262 คน ลดลงคิดเป็นร้อยละ 5.45 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมา

สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมลงทุนมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม มีมูลค่าลงทุนมากที่สุด 38,530.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 2,369.9 รองลงมาเป็นกลุ่มอาหาร มูลค่าลงทุน 28,894.95 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 15.76 กลุ่มการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ มูลค่า 19,570.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมาคิดเป็น ร้อยละ 84.43 การผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์ รวมทั้งการซ่อมยานพาหนะและอุปกรณ์ 12,109.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 45.25 และกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติก ลงทุน 12,170.47 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 6.95

ส่วนแนวโน้มการลงทุนครึ่งปีหลัง คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นกว่าช่วงครึ่งปีแรก เนื่องจากได้รับอานิสงส์จากการเมืองและการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ที่มีความชัดเจนมากขึ้นไม่เกินกลางเดือนกรกฎาคมนี้เชื่อว่าการเมืองจะนิ่ง ทำให้นักลงทุนเกิดความเชื่อมั่นเข้ามาลงทุน อย่างไรก็ตาม สงครามการค้าสหรัฐ-จีน แม้จะมีท่าทีผ่อนคลายลง แต่ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สร้างความกังวลใจแก่นักลงทุน รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน สำหรับตลอดปี 2562 คาดว่าจะมีเม็ดเงินลงทุนรวมไม่ต่ำกว่า 430,000 ล้านบาท เนื่องจากประเทศไทยมีความน่าลงทุนเหนือกว่าประเทศเพื่อนบ้าน โดยการลงทุนจะเพิ่มกว่าปีที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาที่มียอดรวมกว่า 360,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ กรอ.มีนโยบายที่จะผลักดันส่งเสริมให้มีการจัดตั้งโรงงานรับกำจัด บำบัด รีไซเคิลกากอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับลักษณะกากอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นกว่า 30 ล้านตันต่อปี ล่าสุด กรอ.ผลักดันให้โรงงานเข้าระบบการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างถูกต้อง 32,986 ราย จากโรงงานทั้งหมด 67,989 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 48.52 ของโรงงานทั้งหมด สำหรับคาดการณ์ปริมาณกากขยะวัตถุอันตรายและของเสียอื่น ๆ มีปริมาณ 30.94 ล้านตันต่อปี

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: