อาชีวะเปิดสอนซ่อม 'บิ๊กไบค์' ช่วงวันหยุด

กองบรรณาธิการ TCIJ 9 มิ.ย. 2562 | อ่านแล้ว 1180 ครั้ง

อาชีวะเปิดสอนซ่อม 'บิ๊กไบค์' ช่วงวันหยุด

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ให้สถานศึกษาในสังกัดเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ มีรายวิชาช่างบริการรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่หรือ 'บิ๊กไบค์' ด้วย ที่มาภาพ: เว็บไซต์บ้านเมือง

เว็บไซต์บ้านเมือง รายงานเมื่อปลายเดือน พ.ค. 2562 ว่า ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้มอบให้สถานศึกษาในสังกัดเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ (Education to Employment : Vocational Boot Camp) หรือ E to E ครั้งที่ 5 ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่กำลังจะจบการศึกษาทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจจะเปลี่ยนอาชีพ หรือพัฒนาอาชีพเดิมให้ทันสมัยขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ ระหว่างเดือน เม.ย. – พ.ย. 2562 โดยเชิญบุคลากรจากสถานประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญ มีชื่อเสียงมาให้ความรู้ในรูปแบบการอบรมระยะสั้น และการสาธิตหรือเรียนรู้จากอุปกรณ์จริง หลักสูตร E to E นี้ จะนำรายวิชา หรืออาชีพที่ตลาดมีความต้องการสูงมาจัดฝึกอบรมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าสู่โลกของการทำงานได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น ขณะนี้มีสถานศึกษาในสังกัดหลายแห่งเปิดสอนวิชาที่ตลาดยืนยันว่าเป็นความต้องการที่เร่งด่วน และสามารถรับเข้าสู่ระบบการทำงานได้ทันที เช่นที่วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ได้เปิดสอนรายวิชาช่างบริการรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ หรือบิ๊กไบค์

ด้านนายสาวิทย์ ญาณภิรัต ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร กล่าวเพิ่มเติมว่ารายวิชาช่างบริการรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ หรือบิ๊กไบค์ มีผู้สมัครเรียนจำนวน 20 คน เป็นนักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 รวมไปถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจและมีพื้นฐานความรู้มาบ้างแล้ว ซึ่งการจัดการเรียนการสอนได้จัดเฉพาะวันเสาร์ และอาทิตย์ เพื่อไม่ให้ตรงกับตารางสอนในวันปกติ พร้อมทั้งได้เชิญว่าที่ร้อยตรี พิสิษฐ์ เจริญกุล ประธานกรรมการบริษัท แรบบิทโก จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ มาเป็นวิทยากรให้การฝึกอบรม ซึ่งได้นำรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ หรือบิ๊กไบค์จากบริษัท จำนวน 3 คัน มาให้นักเรียน นักศึกษา ได้สัมผัสและเรียนรู้จากของจริง เบื้องต้นเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการแยกประเภทเครื่องยนต์ของรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ หลังจากนั้นค่อย ๆ ลงรายละเอียดเรียนรู้เกี่ยวกับ เสื้อสูบ กระบอกสูบ แบริ่งต่าง ๆ ในเครื่องยนต์ และส่วนประกอบอื่น ๆ การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้มีความแตกต่างจากครั้งอื่น ๆ คือ มีนักศึกษาหญิงสาขาวิชาช่างยนต์สมัครเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 5 คน ซึ่งทุกคนพูดตรงกันว่าจะไปประกอบอาชีพช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ และแต่งรถยนต์ จึงอยากเรียนรู้เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์หลาย ๆ รูปแบบ จะได้มีความพร้อมในการประกอบอาชีพ และการเรียนรู้พร้อมทั้งการซ่อมรถบิ๊กไบค์ เป็นเรื่องที่ตื่นเต้น ท้าทาย โอกาสแบบนี้หาไม่ได้ง่าย ๆ และต้องการสร้างทัศนคติใหม่ว่า ผู้หญิงสามารถทำอะไรได้เท่า ๆ กับผู้ชาย และไม่แปลกเลยถ้าคนซ่อมบิ๊กไบค์จะเป็นเด็กผู้หญิงจากอาชีวศึกษา

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: