ดูรายได้ย้อนหลัง 'มีชัย ฤชุพันธุ์' หลังลาออกจากประธานกรรมการ 'นิวส์ เน็ตเวิร์ค'

กองบรรณาธิการ TCIJ 9 เม.ย. 2562 | อ่านแล้ว 11725 ครั้ง

ดูรายได้ย้อนหลัง 'มีชัย ฤชุพันธุ์' หลังลาออกจากประธานกรรมการ 'นิวส์ เน็ตเวิร์ค'

บริษัท นิวส์เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ได้ขอลาออกจากตําแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการ สืบเนื่องจากมีภาระกิจส่วนตัวเพิ่มมากขึ้น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย. 2562 เป็นต้นไป ด้านรายงานประจำปี 2560 ของบริษัทฯ ระบุว่าก่อนลาออกมีรายได้จากการเป็นประธานกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 436,000 บาทต่อเดือน

9 เม.ย. 2562 มติชนออนไลน์ รายงานว่าบริษัท นิวส์เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2562 มีมติสำคัญดังนี้

1. รับทราบการลาออกของ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ตําแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ สืบเนื่องจากมีภาระกิจส่วนตัวเพิ่มมากขึ้น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย. 2562 เป็นต้นไป

2. รับทราบการลาออกของ นายจีระศักดิ์ ธเนศนันท์ ตําแหน่ง กรรมการอิสระ,กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สืบเนื่องจากมีภาระกิจส่วนตัวเพิ่มมากขึ้น โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 5 เม.ย. 2562 เป็นต้นไป

3. รับทราบการลาออกของ นายประสพสุข บุญเดช ตําแหน่ง รองประธานกรรมการ สืบเนื่องจากมีภาระกิจส่วนตัวเพิ่มมากขึ้น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย. 2562 เป็นต้นไป

4. มีมติแต่งตั้งนายโกศล โพธิ์สุวรรณ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัท แทนนายมีชัย ฤชุพันธ์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย. 2562 เป็นต้นไป

5. มีมติแต่งตั้งนายพิพัทธ์ ชนะสงคราม เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ,กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทนนายจีระศักดิ์ ธเนศนันท์โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย. 2562 เป็นต้นไป


TCIJ สืบค้นใน รายงานประจำปี 2560 ของ บริษัท นิวส์เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ได้ระบุถึงค่าตอบแทนกรรมการกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ สำหรับรอบบัญชี 2560 แยกเป็นรายบุคคล พบว่านายมีชัย มีค่าตอบแทนรายเดือน 420,000 บาท ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหา 16,000 บาท นายมีชัยมีค่าตอบแทนจากการเป็นประธานบริษัท นิวส์เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) รวมทั้งสิ้น 436,000 บาทต่อเดือน

 

ที่มาภาพ: thumbsup.in.th

อนึ่งข้อมูลที่รวบรวมโดย thumbsup.in.th (ณ 21 มี.ค. 2562) ระบุว่าปัจจุบันบริษัท นิวส์เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) มีบริษัทย่อยได้แก่

1. บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ NMG  มีผู้บริหาร คือมารุต อรรถไกวัลวที ประธานกรรมการ, ฉาย บุนนาค ประธานกรรมการบริหาร, สมชาย มีเสน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ สนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม รองประธานกรรมการ โดย NMG มีสื่อในเครือได้แก่หนังสือพิมพ์ The Nation, กรุงเทพธุรกิจ และคมชัดลึก, ช่อง Spring 26 ดำเนินการโดย บริษัท สปริง 26 จำกัด, ช่อง Nation TV 22 ดำเนินการโดยบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NBC

2. หนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ ดำเนินการโดย บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด ในเครือ Spring News ที่ทำสัญญากับบริษัท ฐานเศรษฐกิจ จำกัด เจ้าของสิทธิ์เดิม

3. ช่อง Spring News 19 และสื่อออนไลน์แบรนด์ Spring ดำเนินการโดย บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. สื่อออนไลน์ TNews ดำเนินการโดย บริษัท กรีน เน็ต 1282 จำกัด

 

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ