คนไทยรู้ยัง: รูปแบบใหม่ 'ประหยัดไฟเบอร์ 5 ติดดาว ★' ดาวยิ่งมากยิ่งประหยัดไฟ

กองบรรณาธิการ TCIJ: 8 มี.ค. 2562 | อ่านแล้ว 1682 ครั้ง

รูปแบบใหม่ของมาตรฐานการประหยัดพลังงานฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5 ให้สูงขึ้นกว่าฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 'ฉลาก ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ติดดาว ★' ดาวยิ่งมากยิ่งประหยัดไฟ โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้า และให้ข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้นแก่ผู้บริโภคซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจในการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ง่ายกว่าเดิม

ข้อมูลจาก โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5 ระบุว่า ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ดำเนินโครงการมากว่า 25 ปี ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคมาโดยตลอด เนื่องจากความเชื่อมั่นในผลการทดสอบการประหยัดไฟฟ้า จนกลายเป็นความนิยมและเป็นปัจจัยหลักประการหนึ่งของผู้บริโภคในการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่จะต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เป็นตัวเลือกแรกๆ

ล่าสุด กฟผ. ได้จัดทำมาตรฐานการประหยัดพลังงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ที่ติดฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5 ให้สูงขึ้นกว่าฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เดิม โดยปรับให้เป็น “ฉลาก ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ติดดาว” โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนา ประสิทธิภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้า และให้ข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้นแก่ผู้บริโภค ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจในการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ง่ายกว่าเดิม

โดยฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5 รูปแบบใหม่ แบ่งเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพพลังงานออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่

เบอร์ 5
เบอร์ 5 ★
เบอร์ 5 ★★ และ
เบอร์ 5 ★★★
ซึ่งยิ่งมีจำนวนดาวมาก ยิ่งแสดงถึงการประหยัดไฟที่มากขึ้น โดยแต่ละระดับสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 5 – 10

เครื่องใช้ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ที่ติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 รูปแบบใหม่นี้ ได้เริ่มวางจำหน่ายแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

หน้าตาของฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 รูปแบบใหม่ มีข้อแตกต่างจากกฉลากเก่า ที่สำคัญๆ คือ ฉลากใหม่จะเพิ่มความชัดเจนของค่าไฟฟ้า และจะแสดงระดับประสิทธิภาพของค่าพลังงาน 4 ระดับ คือ เบอร์ 5, เบอร์ 5 ★, เบอร์ 5 ★★ และ เบอร์ 5 ★★★ รวมถึงเพิ่มที่อยู่เว็บไซต์เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าไปสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้

สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมฉลากประหยัดไฟฟ้ารูปแบบใหม่ได้ที่นี่

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: