สั่งผู้บริหาร ศธ.รัดเข็มขัด 'ยกเลิกดูงานต่างประเทศ 1 ปี-งดอีเว้นท์ สัมมนา-ทบทวนการใช้งบซ้ำซ้อน'

กองบรรณาธิการ TCIJ 8 ต.ค. 2562 | อ่านแล้ว 1208 ครั้ง

สั่งผู้บริหาร ศธ.รัดเข็มขัด 'ยกเลิกดูงานต่างประเทศ 1 ปี-งดอีเว้นท์ สัมมนา-ทบทวนการใช้งบซ้ำซ้อน'

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สั่งการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดดูงานต่างประเทศ 1 ปี ลดการจัดอบรมสัมมนาด้วยค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองแต่ให้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้งานให้มากขึ้น พร้อมกับยกเลิกการจัดอีเวนท์ รวมถึงให้ทบทวนงบประมาณที่มีความซ้ำซ้อน

เว็บไซต์ไทยโพสต์ รายงานเมื่อวันที่ 3 ต.ค. 2562 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่าในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการศึกษาในระยะ 2 เดือนที่ผ่านมา เพื่อนำมาวางแผนการทำงานในอนาคตให้มีทิศทางเดียวกันในปีงบประมาณ 2563 เพราะขณะนี้ ศธ.มีผู้เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับ 11 ขององค์กรหลัก ศธ.ที่ทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการในครบแล้ว โดยตนได้กำชับในที่ประชุมว่าการใช้จ่ายงบประมาณของศธ.เป็นเรื่องสำคัญมาก ดังนั้นขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดดูงานต่างประเทศ 1 ปี ลดการจัดอบรมสัมมนาด้วยค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองแต่ให้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้งานให้มากขึ้น พร้อมกับยกเลิกการจัดอีเวนท์ รวมถึงให้ทบทวนงบประมาณที่มีความซ้ำซ้อน เนื่องจากตนพบว่างบประมาณที่ซ้ำซ้อนจะอยู่ในเรื่องหลัก คือ การลงทุนด้านเทคโนโลยี ซึ่งตนต้องการดึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของทุกแท่งมาไว้ที่ส่วนกลาง เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารงาน

“นอกจากนี้ผมอยากให้ ศธ.ทำงานร่วมกันเป็นทีมไม่แบ่งแยกใครอยู่หน่วยงานไหนหรือสังกัดไหน แต่อยากให้การทำงานบูรณาการเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยเฉพาะให้มีการควบรวมการทำงานในแต่ละองค์กรหลัก ศธ.ที่อาจจะซ้ำซ้อนหรือใช้บุคลากรให้น้อยลงกว่านี้ เช่น ฝ่ายต่างประเทศ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายเทคโนโลยี ฝ่ายกฎหมาย เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้ ศธ.มีประสิทธิภาพการทำงานมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การควบรวมการทำงานจะไม่ส่งผลกระทบต่ออัตรากำลังคน เพราะเรามีหลายเรื่องที่จะต้องขับเคลื่อนภายในศธ. ซึ่งตนต้องการสร้างความมั่นใจให้แก่ภาครัฐและเอกชนและนานาชาติที่อยากจะเข้ามาสนับสนุนการศึกษา”รมว.ศธ.กล่าว

ด้านนายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (รองปลัด ศธ.) รักษาการปลัด ศธ. กล่าวว่า ตามที่นายณัฉฐพล ได้มอบนโยบายดังกล่าวในส่วนของตนเห็นด้วยกับแนวนโยบาย และสามารถนำสู่การปฏิบัติได้ทันที อย่างไรก็ตาม ในส่วนของงานต่างประเทศที่ทำกันเป็นปกติก็ยังสามารถดำเนินการได้ เช่น การติดต่องานกับยูเนสโก การส่งนักเรียน นักศึกษาไปแข่งขันทักษะต่างๆ ก็ยังสามารถทำได้ แต่ถ้าเป็นในลักษณะการตั้งโครงการขึ้นมาเพื่อไปศึกษาดูงานในปีนี้เราคงต้องงดเอาไว้ก่อน สำหรับการจัดประชุมสัมมนาต่างๆ รวมไปถึงการจัดงานอีเว้นต่างๆ นั้น รมว.ศธ.ก็ได้ขอให้งดเอาไว้ก่อนเช่นกัน ดังนั้นตนจึงจะสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัด ศธ.ได้ถือปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้จะทำหนังสือขอความร่วมมือไปยังองค์กรหลัก ศธ.ทุกแท่งได้ช่วยปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวด้วย ซึ่งจากการพูดคุยกับผู้บริหารองค์กรหลักทุกแท่งต่างพร้อมใจดำเนินการตามนโยบายของ รมว.ศธ. และจะบูรณาการการทำงานไปด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว โดยยึดประสิทธิภาพในการทำงานของ ศธ.เป็นสำคัญ

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ