ปตท.พร้อมลดขนาดธุรกิจ NGV เปิดทางเอกชนแข่งขัน

กองบรรณาธิการ TCIJ 6 ก.ค. 2562 | อ่านแล้ว 837 ครั้ง

ปตท.พร้อมลดขนาดธุรกิจ NGV เปิดทางเอกชนแข่งขัน

ปตท.พร้อมลดขนาดธุรกิจก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) เปิดทางเอกชนแข่งขัน โดยเน้นหารายได้และกำไรเพิ่มจากธุรกิจที่ไม่ใช่ NGV ภายในปั๊ม เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ที่มาภาพประกอบ: Energy News Center

Energy News Center รายงานเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2562 ว่านายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าได้มีการหารือร่วมกับหน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ หรือ NGV ของ ปตท. แล้วถึงทิศทางการทำธุรกิจ NGV ของ ปตท.ในอนาคตว่าจะมีการลดบทบาทของ ปตท.ลง เพื่อเพิ่มโอกาสให้ภาคเอกชนได้เข้ามาแข่งขันมากขึ้น โดยพยายามที่จะชี้ให้ฝ่ายนโยบายเห็นถึงความสำคัญของการลอยตัวราคา NGV ให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง เพื่อให้การทำธุรกิจสถานีบริการ NGV เป็นธุรกิจที่สามารถทำกำไรได้เช่นเดียวกับธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน

ทั้งนี้ธุรกิจสถานีบริการ NGV ของ ปตท. จะมีการปรับลดลงให้เหลือเฉพาะสถานีตามแนวท่อส่งก๊าซ เพื่อให้มีผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุนมากขึ้น ในขณะเดียวกันจะมีการเพิ่มธุรกิจบริการอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับ NGV เข้าไปอยู่ในสถานีบริการ หรืออาจจะมีการเพิ่มหัวจ่ายน้ำมันควบคู่กันไป หรือการปรับปรุงสถานีบริการให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งของรถบรรทุก เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ธุรกิจ NGV ของ ปตท.สามารถที่จะสร้างรายได้และการเติบโตได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

ที่ผ่านมารัฐมีนโยบายส่งเสริมการใช้ NGV ก็เพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนเนื่องจากราคาน้ำมันอยู่ในระดับสูง โดย NGV ถูกตรึงราคาเอาไว้ในระดับ 8.50 บาทต่อกิโลกรัม และให้ ปตท.เป็นผู้ช่วยแบกรับภาระให้มาโดยตลอด โดยเมื่อราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลดลงมา และมีการส่งเสริมไบโอดีเซล รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงมีนโยบายที่จะทยอยให้มีการปรับราคา NGV ให้สะท้อนต้นทุนที่เป็นจริงมากขึ้น และเป็นการช่วยลดภาระของ ปตท.ลง โดยปัจจุบัน ปตท.ยังคงช่วยแบกรับภาระให้เฉพาะส่วนของผู้ใช้ที่เป็นกลุ่มรถโดยสารสาธารณะตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)

ปัจจุบันราคา NGV ที่จำหน่ายให้กลุ่มรถโดยสารสาธารณะอยู่ที่ 11.62 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนราคา NGV สำหรับรถยนต์ทั่วไปอยู่ที่ 15.88 บาทต่อกิโลกรัม โดย ปตท.มีปั๊ม NGV อยู่430 แห่ง แบ่งเป็นปั๊มที่อยู่ตามแนวท่อก๊าซธรรมชาติ 121 แห่ง ที่เหลือเป็นปั๊มที่อยู่นอกแนวท่อ โดยการทำปั๊ม NGV เฉพาะแนวท่อก๊าซฯ จะมีความคุ้มค่าและช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งก๊าซฯ ทางรถลงได้มาก

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ