กรมการข้าวห่วงชาวนาซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปลอมปลูก

กองบรรณาธิการ TCIJ 6 มี.ค. 2562 | อ่านแล้ว 1465 ครั้ง

กรมการข้าวห่วงชาวนาซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปลอมปลูก

กรมการข้าวหวั่นชาวนาใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวปลอม ร่อนหนังสือถึงพาณิชย์คุมเข้มโรงสี-หยงจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ ป้องกันพันธุ์ข้าวไม่มีคุณภาพถึงมือชาวนา ที่มาภาพ: สำนักข่าวไทย

สำนักข่าวไทย รายงานเมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2562 ว่านายประสงค์ ประไพตระกูล รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่ากังวลว่าชาวนาอาจจะได้รับเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีการปลอมปนไม่มีคุณภาพ เพราะส่วนใหญ่ยังสับสนระหว่างข้าวพันธุ์จัสมิน 85 สายพันธุ์ของประเทศเวียดนามกับข้าวหอมพวงของไทยที่มีลักษณะทางทางกายภาพใกล้เคียงกัน ปัจจุบันพบว่าชาวนาบางส่วน จ.นครสวรรค์ หันมาปลูกข้าวพันธุ์จัสมิน 85 ยังไม่มีการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยระหว่างนี้นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ได้สั่งการให้ตรวจสอบทางพันธุกรรม หรือดีเอ็นเอข้าวอย่างชัดเจน ดังนั้น จึงได้ทำหนังสือถึงกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ให้ช่วยขอความร่วมมือโรงสีและหยงที่จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวช่วยดูคุณภาพข้าว เพื่อชาวนานำไปปลูกจะได้เมล็ดข้าวที่มีมาตรฐาน เพราะได้รับรายงานในพื้นที่ว่าร้านจำหน่ายนำเมล็ดพันธุ์ข้าวจัสมิน 85 ใส่ถุงขายและมีฉลากติดว่าเป็นอาหารนก ซึ่งกรมการข้าวห่วงว่าชาวนาจะได้รับเมล็ดพันธุ์ข้าวปลอมปนไปปลูก โดยยังไม่ทราบแหล่งที่มาของเมล็ดพันธุ์

นายประสงค์ กล่าวว่าขณะนี้กรมการข้าวได้พัฒนาปรับปรุงพันธุ์ข้าวพื้นนุ่มสายพันธุ์ใหม่ๆ หลากหลายพันธุ์ให้ชาวนาเลือก เช่น พันธุ์ กข 79 ที่มีความทนต่อโรคและได้ผลผลิตมากถึง 1.2 ตันต่อไร่ รวมทั้งมีราคาดีตลาดในประเทศและต่างประเทศต้องการ ซึ่งได้ผลผลิตดีกว่าข้าวพันธุ์จัสมิน 85

นายประสงค์ กล่าวอีกว่าสถานการณ์ปัจจุบันที่ตลาดมีความต้องการข้าวพื้นนุ่มเพื่อการบริโภคและส่งออกต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีน ฮ่องกง และตลาดอาเซียน เช่น อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เนื่องจากเป็นข้าวที่มีความนุ่ม ราคาถูกกว่าข้าวหอมมะลิ ขณะที่การผลิตข้าวพื้นนุ่มในไทยนั้นยังมีการปลูกในพื้นที่ไม่มาก และปลูกอย่างกระจัดกระจาย โดยมีพันธุ์ที่รับรองแล้วให้เลือกเพาะปลูก เช่น กข 21 ปทุมธานี 1 กข 43 กข 47 กข 53 กข71 เป็นต้น แต่ส่วนใหญ่ยังมีข้อจำกัดทางลักษณะบางประการ เช่น ไม่ทนทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคไหม้ ดังนั้นเพื่อให้เกษตรกรมีพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดกรมการข้าวจึงได้วิจัยข้าวเจ้าพื้นนุ่มไม่ไวต่อช่วงแสงพันธุ์ใหม่ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับชาวนาและเพิ่มโอกาสการแข่งขันให้กับผู้ส่งออกข้าวเพื่อทำตลาดในต่างประเทศ

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ