รบ.สิงคโปร์เผยแผนแม่บท 'เมืองใต้ดิน' แก้ปัญหาแออัด

กองบรรณาธิการ TCIJ: 6 เม.ย. 2562 | อ่านแล้ว 1537 ครั้ง

รบ.สิงคโปร์เผยแผนแม่บท 'เมืองใต้ดิน' แก้ปัญหาแออัด

องค์กรพัฒนาเมืองสิงคโปร์เผยแผนแม่บทในการวางแผนนำเอาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆใน 3 เขตของประเทศลงใต้ดินเพื่อให้สามารถเหลือพื้นที่ด้านบนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการใช้พื้นที่ใต้ดินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเตรียมใช้เทคโนโลยี 3 มิติเพื่อช่วยในการวางแผนล่วงหน้าสำหรับพื้นที่ใต้ดิน เนื่องจากที่ผ่านมาสิงคโปร์มีข้อจำกัดด้านพื้นที่ๆ ไม่สามารถขยายเมืองแนวราบ หรือแนวตั้งได้ การย้ายเมืองลงใต้ดินจึงเป็นคำตอบสุดท้าย 

ประเทศสิงคโปร์ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นเกาะขนาดเล็ก แต่รองรับจำนวนประชากรกว่า 5.6 ล้านคน จึงต้องใช้วิธีการวางโครงสร้างผังเมืองในลักษณะแนวราบ เช่นการถมทะเล และแนวตั้งเช่นการสร้างตึกสูง แต่การขยายตัวในลักษณะทั้งแนวราบ และแนวตั้งไม่สามารถทำได้อีกต่อไปอันเนื่องมาจากข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์

แผนแม่บทฉบับดังกล่าวระบุว่า สิงคโปร์เตรียมจะนำโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบไฟฟ้า ระบบขนส่ง คลังเก็บสินค้า และโรงงานต่างๆ ลงใต้ดิน ก่อนจะแปรสภาพที่ดินในการใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ โดยแผนการดำเนินงานครั้งนี้มีระยะเวลาถึง 10-15 ปีข้างหน้า โดยเฉพาะในย่านมารีนาเบย์ ซึ่งจัดเป็น 1 ใน 3 เขตที่สิงคโปร์มีแผนย้ายลงใต้ดิน

อย่างไรก็ตามในช่วงหลายปีที่ผ่านมารัฐบาลสิงคโปร์ต้องใช้พื้นที่อันจำกัดรับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด้วยวิธีการถมทะเลเพื่อขยายพื้นที่ของประเทศ โดยพบว่าจากเดิมในปี 1959 นั้นสิงคโปร์มีพื้นที่อยู่ราว 581 ตารางกิโลเมตร แต่ปัจจุบันสิงคโปร์มีพื้นที่ 724 ตารางกิโมเมตร แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อจำนวนประชากร

ที่มาข่าวและภาพประกอบ: Nikkei Asian Review, 3/04/2019

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: