กรมบัญชีกลางผลิตบัตรสวัสดิการฯ รอบ 3 อีกประมาณ 19,000 ใบ

กองบรรณาธิการ TCIJ 5 ก.ค. 2562 | อ่านแล้ว 754 ครั้ง

กรมบัญชีกลางผลิตบัตรสวัสดิการฯ รอบ 3 อีกประมาณ 19,000 ใบ

กรมบัญชีกลางผลิตบัตรสวัสดิการฯ รอบ 3 ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560 ประมาณ 19,000 ราย คาดดำเนินการผลิตเสร็จและแจกบัตรฯ ภายในต้นเดือน ก.ค. 2562 ประมาณ 12,000 ราย ส่วนที่เหลือยังไม่สามารถผลิตได้เนื่องจากผู้มีสิทธิ์บางรายมีข้อมูลไม่ครบถ้วน ที่มาภาพ: สำนักข่าวไทย

สำนักข่าวไทย รายงานเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2562 ว่านางญาณี แสงศรีจันทร์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่ากรมบัญชีกลางได้ผลิตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560 มีผู้มีสิทธิ์ผ่านคุณสมบัติ 3,140,409 ราย ซึ่งได้ผลิตบัตรสวัสดิการฯ แล้ว จำนวน 3,121,307 ราย และแจกบัตรสวัสดิการฯ ให้แก่ผู้มีสิทธิ์ซึ่งได้นำไปใช้จ่ายแล้ว 3,046,447 ใบ คิดเป็นร้อยละ 97 ต่อบัตรที่ผลิต (ข้อมูล ณ วันที่ 22 พ.ค. 2562)

ทั้งนี้หากผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้รับบัตรสวัสดิการฯ สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงไปแสดงตน เพื่อรับบัตรได้ที่สำนักงานคลังจังหวัด กรุงเทพมหานคร ตามที่อยู่ปัจจุบันที่ได้ลงทะเบียนไว้ โดยจะขอให้ลงลายมือชื่อเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการรับบัตรสวัสดิการฯ ซึ่งผู้มีสิทธิ์สามารถรับได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 ธ.ค. 2562 หากไม่มารับภายในวันดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ หลังจากผู้มีสิทธิ์ที่มารับบัตรฯ เรียบร้อยแล้วจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้หลังจากรับบัตรไปแล้ว 2 วัน เนื่องจากต้องดำเนินการเปิดสิทธิ์ของบัตร เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่มีสิทธิ์แอบอ้างนำเงินในบัตรไปใช้

โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าวว่าการจัดทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ครั้งที่ 3 ประมาณ 19,000 ราย ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการผลิตเสร็จและแจกบัตรฯ ภายในต้นเดือน ก.ค. 2562 ประมาณ 12,000 ราย ส่วนที่เหลือยังไม่สามารถผลิตได้เนื่องจากผู้มีสิทธิ์บางรายมีข้อมูลไม่ครบถ้วน เช่น ไม่มีรูปภาพ เพราะยังไม่ได้ทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด หรือกรณีข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ไม่ตรงกับข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ ดังนั้นขอให้ผู้มีสิทธิ์บางรายที่ไม่แน่ใจว่าข้อมูลของตนถูกต้องหรือไม่ ไปติดต่อกับทีมไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง หากพ้นกำหนดระยะเวลาที่ดำเนินการผลิตบัตรครั้งนี้อาจทำให้หมดสิทธิ์ในการรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ