จับตา: จำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตทั่วโลกระหว่างปี 1995-2019

กองบรรณาธิการ TCIJ 4 ส.ค. 2562 | อ่านแล้ว 1238 ครั้ง


เดือน/ปี

จำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ต

สัดส่วนต่อประชากรโลก (%)

อ้างอิงข้อมูล

ธันวาคม 1995

16 ล้านคน

0.4 %

IDC

ธันวาคม 1996

36 ล้านคน

0.9 %

IDC

ธันวาคม 1997

70 ล้านคน

1.7 %

IDC

ธันวาคม 1998

147 ล้านคน

3.6 %

C.I. Almanac

ธันวาคม 1999

248 ล้านคน

4.1 %

Nua Ltd.

มีนาคม 2000

304 ล้านคน

5.0 %

Nua Ltd.

กรกฎาคม 2000

359 ล้านคน

5.9 %

Nua Ltd.

ธันวาคม 2000

361 ล้านคน

5.8 %

Internet World Stats

มีนาคม 2001

458 ล้านคน

7.6 %

Nua Ltd.

มิถุนายน 2001

479 ล้านคน

7.9 %

Nua Ltd.

สิงหาคม 2001

513 ล้านคน

8.6 %

Nua Ltd.

เมษายน 2002

558 ล้านคน

8.6 %

Internet World Stats

กรกฎาคม 2002

569 ล้านคน

9.1 %

Internet World Stats

กันยายน 2002

587 ล้านคน

9.4 %

Internet World Stats

มีนาคม 2003

608 ล้านคน

9.7 %

Internet World Stats

กันยายน 2003

677 ล้านคน

10.6 %

Internet World Stats

ตุลาคม 2003

682 ล้านคน

10.7 %

Internet World Stats

ธันวาคม 2003

719 ล้านคน

11.1 %

Internet World Stats

กุมภาพันธ์ 2004

745 ล้านคน

11.5 %

Internet World Stats

พฤษภาคม 2004

757 ล้านคน

11.7 %

Internet World Stats

ตุลาคม 2004

812 ล้านคน

12.7 %

Internet World Stats

ธันวาคม 2004

817 ล้านคน

12.7 %

Internet World Stats

มีนาคม 2005

888 ล้านคน

13.9 %

Internet World Stats

มิถุนายน 2005

938 ล้านคน

14.6 %

Internet World Stats

กันยายน 2005

957 ล้านคน

14.9 %

Internet World Stats

พฤศจิกายน 2005

972 ล้านคน

15.2 %

Internet World Stats

ธันวาคม 2005

1,018 ล้านคน

15.7 %

Internet World Stats

มีนาคม 2006

1,023 ล้านคน

15.7 %

Internet World Stats

มิถุนายน 2006

1,043 ล้านคน

16.0 %

Internet World Stats

กันยายน 2006

1,086 ล้านคน

16.7 %

Internet World Stats

ธันวาคม 2006

1,093 ล้านคน

16.7 %

Internet World Stats

มีนาคม 2007

1,129 ล้านคน

17.2 %

Internet World Stats

มิถุนายน 2007

1,173 ล้านคน

17.8 %

Internet World Stats

กันยายน 2007

1,245 ล้านคน

18.9 %

Internet World Stats

ธันวาคม 2007

1,319 ล้านคน

20.0 %

Internet World Stats

มีนาคม 2008

1,407 ล้านคน

21.1 %

Internet World Stats

มิถุนายน 2008

1,463 ล้านคน

21.9 %

Internet World Stats

กันยายน 2008

1,504 ล้านคน

22.5 %

Internet World Stats

ธันวาคม 2008

1,574 ล้านคน

23.5 %

Internet World Stats

มีนาคม 2009

1,596 ล้านคน

23.8 %

Internet World Stats

มิถุนายน 2009

1,669 ล้านคน

24.7 %

Internet World Stats

กันยายน 2009

1,734 ล้านคน

25.6 %

Internet World Stats

ธันวาคม 2009

1,802 ล้านคน

26.6 %

Internet World Stats

มิถุนายน 2010

1,966 ล้านคน

28.7 %

Internet World Stats

กันยายน 2010

1,971 ล้านคน

28.8 %

Internet World Stats

มีนาคม 2011

2,095 ล้านคน

30.2 %

Internet World Stats

มิถุนายน 2011

2,110 ล้านคน

30.4 %

Internet World Stats

กันยายน 2011

2,180 ล้านคน

31.5 %

Internet World Stats

ธันวาคม 2011

2,267 ล้านคน

32.7 %

Internet World Stats

มีนาคม 2012

2,336 ล้านคน

33.3 %

Internet World Stats

มิถุนายน 2012

2,405 ล้านคน

34.3 %

Internet World Stats

กันยายน 2012

2,439 ล้านคน

34.8 %

Internet World Stats

ธันวาคม 2012

2,497 ล้านคน

35.7 %

I.T.U.

ธันวาคม 2013

2,802 ล้านคน

39.0 %

Internet World Stats

มิถุนายน 2014

3,035 ล้านคน

42.3 %

Internet World Stats

ธันวาคม 2014

3,079 ล้านคน

42.4 %

Internet World Stats

มิถุนายน 2015

3,270 ล้านคน

45.0 %

Internet World Stats

ธันวาคม 2015

3,366 ล้านคน

46.4 %

Internet World Stats

มิถุนายน 2016

3,631 ล้านคน

49.5 %

Internet World Stats

ธันวาคม 2016

3,696 ล้านคน

49.5 %

Internet World Stats

มิถุนายน 2017

3,885 ล้านคน

51.7 %

Internet World Stats

ธันวาคม 2017

4,156 ล้านคน

54.4 %

Internet World Stats

มิถุนายน 2018

4,208 ล้านคน

55.1 %

Internet World Stats

ธันวาคม 2018

4,313 ล้านคน

55.6 %

Internet World Stats

มีนาคม 2019

4,383 ล้านคน

56.8 %

Internet World Stats

มิถุนายน 2019

4,422 ล้านคน

57.3 %

Internet World Stats

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: