คนไทยรู้ยัง: 5 มหาวิทยาลัยที่เปิดรับ นศ. มากที่สุด

กองบรรณาธิการ TCIJ: 4 ม.ค. 2562 | อ่านแล้ว 1554 ครั้ง

ข้อมูลเปิดรับสมัครลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.mytcas.com ตั้งแต่ปลายปี 2561 พบสถาบันอุดมศึกษา 5 อันดับแรกที่มีจำนวนรับนักศึกษามากที่สุด ได้แก่ 1.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับ 36,650 คน 2.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 22,017 คน 3.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19,973 คน  4.มหาวิทยาลัยพะเยา 17,728 คน และ 5.มหาวิทยาลัยบูรพา 17,633 คน แต่ภาพรวม 92 สถาบัน ยังมีที่นั่งว่างถึงกว่า 1.2 แสนคน

ผู้จัดการสุดสัปดาห์ ได้รวบรวมข้อมูลจำนวนมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วม 92 แห่งที่มีการเปิดรับสมัครลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.mytcas.com มาตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2561 พบว่า ณ วันที่ 29 ธ.ค. 2561 มียอดจำนวนผู้ลงทะเบียนในระบบแล้ว 262,474 คน จากจำนวนที่นั่งทั้งหมด 3.9 แสนคน หรือหมายความว่ามีที่นั่งว่างถึงกว่า 1.2 แสนคนเลยทีเดียว

ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษา 5 อันดับแรกที่มีจำนวนรับนักศึกษามากที่สุด ได้แก่ 1.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับ 36,650 คน 2.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 22,017 คน 3.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19,973 คน 4.มหาวิทยาลัยพะเยา 17,728 คน และ 5.มหาวิทยาลัยบูรพา 17,633 คน

ซึ่งจากการจัดทำโครงสร้างระบบฐานข้อมูลการรับเข้าระบบการคัดเลือกกลาง บุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยสำหรับปีการศึกษา 2562 หรือที่เรียกว่าระบบทีเร็ก (TREQ) ซึ่งเป็นระบบที่รวบรวมข้อมูลมหาวิทยาลัย คณะ สาขาวิชา องค์ประกอบ เกณฑ์ และจำนวนรับนิสิตนักศึกษา พบว่าปีการศึกษา 2562 มีจำนวนรับรวมทั้งสิ้น 390,120 คน ประกอบด้วย รอบที่ 1 แฟ้มสะสมงาน รับนักศึกษา 129,247 คน ใน รอบที่ 2 โควตา รับนักศึกษา 99,320 คน รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน รับนักศึกษา 69,441 คน รอบที่ 4 แอดมิชชั่น รับนักศึกษา 62,406 คน และรอบที่ 5 รับตรงอิสระ รับนักศึกษา 29,706 คน นอกจากนี้ยังมีการรับนานาชาติ มี12 สถาบัน 46 คณะ 104 สาขา/หลักสูตรเข้าร่วม รับนักศึกษา 5,071 คน และโครงการทุน มี 4 สถาบัน 9 คณะ 16 สาขา/หลักสูตรเข้าร่วม รับนักศึกษา 172 คน

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: