รบ.ฟิลิปปินส์เจรจาส่งขยะคืนแคนาดา หลังพบว่าเป็นขยะเสียและรีไซเคิลได้เพียง 1 ใน 3

กองบรรณาธิการ TCIJ: 4 พ.ค. 2562 | อ่านแล้ว 636 ครั้ง

รบ.ฟิลิปปินส์เจรจาส่งขยะคืนแคนาดา หลังพบว่าเป็นขยะเสียและรีไซเคิลได้เพียง 1 ใน 3

รัฐบาลฟิลิปปินส์เริ่มเจรจากับหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมแคนาดาให้รับตู้คอนเทนเนอร์ที่กักเก็บขยะครัวเรือนไร้ประโยชน์จากชาวแคนาดาจำนวนมากกว่า 72 ตู้ คืนจากฟิลิปปินส์ภายในไม่เกิน 15 วัน หลังจากพบว่าขยะที่ถูกนำมาจากแคนาดาเป็นสิ่งปฏิกูลจำนวนหลายตัน บางส่วนไม่สามารถรีไซเคิลได้ อีกทั้งยังเต็มไปด้วยสารพิษปะปน เนื่องจากส่วนใหญ่ล้วนเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ และบางส่วนเป็นขยะตามบ้านเรือน

ที่ผ่านมารัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ยื่นฟ้องร้องต่อทางการแคนาดาเพราะขยะในตู้คอนเทนเนอร์ที่อยู่ในท่าเรือของฟิลิปปินส์นั้นมีขยะที่รีไซเคิลได้เพียง 1 ใน 3โดยการนำขยะดังกล่าวมาทิ้งยังฟิลิปปินส์นั้นเป็นการละเมิดอนุสัญญาบาเซลระหว่างประเทศซึ่งห้ามประเทศที่พัฒนาแล้วไม่ให้ส่งขยะพิษหรือของเสียอันตรายไปยังประเทศกำลังพัฒนา

อย่างไรก็ตามทางการแคนาดายืนยันมาตลอดว่า ขยะเหล่านี้ถูกดำเนินการขนไปทิ้งยังฟิลิปปินส์โดยบริษัทเอกชน ไม่ใช่นโยบายของทางรัฐบาลแคนาดาแต่อย่างใด แต่ยังไม่พบรายงานระบุว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการขนส่งขยะดังกล่าวคืนสู่แคนาดา

ที่มาข่าวและภาพประกอบ: Philstar, 1/05/2019

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ