ฟิลิปปินส์ขึ้นแท่นออนไลน์นานสุดของโลก 10 ชั่วโมงต่อวัน

กองบรรณาธิการ TCIJ: 4 ก.พ. 2562 | อ่านแล้ว 490 ครั้ง

ฟิลิปปินส์ขึ้นแท่นออนไลน์นานสุดของโลก 10 ชั่วโมงต่อวัน

Hootsuite (ฮูตสวีต) แอปพลิเคชั่นบริหารสื่อสังคมออนไลน์ และ We are social บริษัทการตลาดดิจิทัลสากล พบว่า ปี 2018 ที่ผ่านมา ประชากรโลก 57% สามารถเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตได้ และคนทั่วโลกใช้เวลาท่องโลกออนไลน์ เฉลี่ยวันละ 6 ชั่วโมง 42 นาที แต่ประเทศที่มีจำนวนชั่วโมงการใช้อินเทอร์เน็ตต่อวันมากที่สุด คือ ฟิลิปปินส์ ใช้งานเฉลี่ยวันละ 10 ชั่วโมง 2 นาที โดย 5 อันดับแรกของโลกเป็นประเทศในอาเซียนแล้วสามอันดับ คือ ไทย, อินโดนีเซีย ใช้งานเน็ตนาน 9.11 ชั่วโมง และอินโดนีเซีย 8.36 ชั่วโมง โดยค่าเฉลี่ยของโลกอยู่ที่ 6.42 ชั่วโมง

โดยประเทศที่ใช้เวลาอินเตอร์เน็ตน้อยที่สุดในการจัดอันดับคือ ญี่ปุ่น โดยใช้งาน 3.45 ชั่วโมง ขณะที่ประเทศไทย พบว่าใช้เวลาออนไลน์และโซเชียลน้อยลงจากปีที่แล้ว 9 ชั่วโมง 38 นาที มาเป็น 9 ชั่วโมง 11 นาทีในปี 2019 แม้จะลดลง แต่ก็ถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยชาวโลกที่ใช้เวลา 6 ชั่วโมง 42 นาทีต่อวันในการออนไลน์ สถิติการออนไลน์ของชาวโลกเพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยปีที่แล้ว 6 ชั่วโมงเท่านั้น จุดนี้น่าสนใจมาก เพราะชาวญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ใช้เวลาโซเชียลน้อยที่สุด คือ 3.45 ชั่วโมงต่อวัน

อย่างไรก็ตาม นาย Mirco Musolesi นักวิจัยด้านข้อมูลขาวสาร University College London เห็นว่าการที่ประชากรโลกใช้เวลาอยู่หน้าจอเฉลี่ยวันละเกือบ 7 ชั่วโมง ไม่ได้หมายความว่า ทุกคนกำลังเสพติดอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวเสมอไป แต่ยังสะท้อนว่าภาคธุรกิจและภาครัฐอาจมีการนำอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้งานร่วมกับการทำงานมากขึ้น ขณะที่คนทำงานในต่างประเทศ ก็จำเป็นต้องใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการติดต่อกับครอบครัวที่อยู่ห่างไกลกัน

ที่มาข่าวและภาพประกอบ: CNN, 1/02/2019

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ