กรมควบคุมมลพิษเผย 1 ปี ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วลงได้ 1,524 ล้านใบ

กองบรรณาธิการ TCIJ 3 ก.ค. 2562 | อ่านแล้ว 3200 ครั้ง

กรมควบคุมมลพิษเผย 1 ปี ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วลงได้ 1,524 ล้านใบ

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) สามารถจัดการขยะพลาสติกตาม Roadmap การจัดการขยะพลาสติก โดยเฉพาะช่วง 1 ปี ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วลงได้ 1,524 ล้านใบ หรือประมาณ 4,385 ตัน ที่มาภาพประกอบ: seattlen.com

สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ รายงานเมื่อปลายเดือน มิ.ย. 2562 ว่านายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติก กล่าวว่าจากการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติก ครั้งที่ 2 ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการขยะพลาสติกตามโรดแมพการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561-2573 ที่กำหนดการเลิกใช้พลาสติก 3 ชนิด ภายในปี 2562 คือ พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ผสมสารอ๊อกโซ่ และไมโครบีด พร้อมทั้งกำหนดเลิกใช้พลาสติก 4 ชนิด ภายในปี 2565 คือ ถุงพลาสติกหูหิ้วขนาดความหนาน้อยกว่า 36 ไมครอน กล่องโฟมบรรจุอาหาร แก้วพลาสติก (แบบบางใช้ครั้งเดียว) และหลอดพลาสติก

ส่วนการนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ 100 เปอร์เซนต์ภายในปี 2570 พบช่วง 1 ปีที่ผ่านมาเป็นไปตามแผน ทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมแม้จะเป็นการดำเนินการแบบสมัครใจก็ตาม โดยสามารถลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในตลาดสด ห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซื้อได้ประมาณ 1,524 ล้านใบ หรือประมาณ 4,385 ตัน ด้านกลุ่มค้าปลีกเซ็นทรัลและกลุ่มธุรกิจในเครือได้ประกาศเจตนารมณ์ปลอดถุงพลาสติกปลายปีนี้ และเทสโก้ โลตัส เลิกใช้บรรจุภัณฑ์โฟมทั้งหมด ทุกชนิดในทุกสาขาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป

ขณะที่ นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวว่า จากการติดตามประเมินผลการดำเนินงานผ่านกลไกคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และจัดตั้งคณะทำงานสนับสนุนการบริหารจัดการขยะพลาสติก ภายใต้คณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติก เพื่อรวบรวมข้อมูลที่จะใช้ปฏิบัติภายใต้โรดแมพการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ.2561-2573 โดยเฉพาะการติดตามและประเมินผลการเลิกใช้พลาสติก 7 ชนิด ทั้งจากการผลิตและการบริโภค ข้อปัญหาและอุปสรรค แนวทางการดำเนินงานทางกฎหมาย ข้อเสนอแนะเพื่อดำเนินการ และจัดทํารายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงานเพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: